HOTǍRÂREA Nr. 367

privind: aprobarea constituirii, cu titlu gratuit, a dreptului de uz și servitute de trecere
asupra terenurilor în suprafață totală de 1055,89 mp aferente drumului județean DJ 251,
din comuna Matca, județul Galați, aflate în domeniul public al județului Galați și
administrarea Consiliului Județean Galați, în favoarea Societății Comerciale Premier
Energy S.R.L.……..click aici

Distribuie:
Anterior HOTǍRÂREA Nr. 366

Link-uri Utile

Biblioteca „V.A.Urechia” Galati

TUR VIRTUAL

cjgalati.ro © 2023