Hotarârea nr. 250

Privind: aprobarea:
– Studiului de oportunitate privind stabilirea modalităţii de atribuire a serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă
a Unităţii Administrativ-Teritoriale Judeţul Galaţi; – Modalităţii de atribuire în gestiune delegată a Serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a Unităţii Administrativ-Teritoriale Judeţul Galaţi;
– Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Galaţi;
– Caietului de sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Galaţi;
– Documentaţiei de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii Serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a Unităţii Administrativ-Teritoriale Judeţul Galaţi

Observatii: 
Continut:
click aici

 

 

Anterior ANUNȚ PUBLIC – (publicat 25.08.2022)

Link-uri Utile

Biblioteca „V.A.Urechia” Galati

TUR VIRTUAL

cjgalati.ro © 2023