Proiecte De Hotărâre – Ședință extraordinară – CJG (publicat 17 aprilie 2024)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri:    1. privind: aprobarea parteneriatului între UAT Judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean Galați şi Asociaţia Liga Studenților Străini din Galați, în vederea organizării unei activităţi culturale Citeste 2. privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din Studiu de Fezabilitate privind realizarea obiectivului de investiţie: «AMBULATORIU […]

Proiecte De Hotărâre – Ședință ordinară – CJG (aprilie 2024)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri:    1. privind: aprobarea unor contribuții financiare ale Județului Galați către Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est pentru anul 2024 Citeste 2. privind: aprobarea plăţii cotizaţiei Județului Galați, prin Consiliul Judeţean Galaţi, către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Infrastructura de […]

Proiecte De Hotărâre – Ședință extraordinară – CJG (publicat 10 aprilie 2024)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri:    1. privind: atribuirea în folosință gratuită către Agenția Națională pentru Locuințe, pedurata execuției investiției, în vederea construirii de locuințe de serviciu, a imobiluluisituat în municipiul Tecuci, str. Costache Conachi nr. 35, înscris în Cartea Funciară nr.119009 Citeste 2. privind: transmiterea în administrarea […]

Proiecte De Hotărâre – Ședință extraordinară – CJG (publicat 04 aprilie 2024)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri:    1. privind: aprobarea dezlipirii în două loturi distincte a imobilului – teren înscris în Cartea Funciară nr. 102210, situat în municipiul Tecuci str. Costache Conachi nr.35, aflat în domeniul public al Judeţului Galaţi şi în administrarea Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci Citeste […]

Proiecte De Hotărâre – Ședință ordinară – CJG (martie 2024)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri:    1. privind: aprobarea contului anual de exacutie al Judetului Galati si al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri propriisi situatiile financiare anuale-bilantul contabil al bugetului local la data de 31.12.2023 Citeste 2. privind: aprobarea „Raportului referitor la stadiul […]

Integritate institutionala

Strategia naţională anticorupţie 2021-2025 (SNA 2021-2025) precum şi documentele aferente acesteia, respectiv seturile de indicatori de performanţă, riscurile asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie, inventarul măsurilor preventive, indicatorii de evaluare şi standardul general de publicare a informaţiilor de interes public, au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021. Viziunea strategiei este de a consolida sistemul […]

Proiecte De Hotărâre – Ședință ordinară – CJG (februarie 2024)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri:    1. privind: repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei de 14.905 mii lei reprezentând sume defalcate din TVA în vederea finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene pe anul 2024 şi a sumelor defalcate din TVA în vederea finanţăriicheltuielilor privind drumurile judeţene pe anii 2025-2027 […]

Proiecte De Hotărâre – Ședință extraordinară – CJG (publicat 15 februarie 2024)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri:    1. privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 1 din 15 ianuarie 2024 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Eficientizare energetică a clădirii serviciului de ambulanță Tecuci, județul Galați” Citeste 2. privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean […]

Proiecte De Hotărâre – Ședință extraordinara – CJG (publicat 09 februarie 2024)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri:    1. privind: acordarea unui stimulent financiar fizicienilor medicali din cadrul Laboratorului Radioterapie al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi Citeste 2. privind: aprobarea bugetului local al Judeţului Galaţi, bugetului instituţiilor publice şi activităţilor […]

Centralizator Achizitii Publice

 Contracte de achiziţie publică CONTRACTELE (valoare mai mare de 5.000 euro) INCHEIATE ÎN PERIOADA  – IANUARIE- MARTIE 2024CONTRACTELE (valoare mai mare de 5.000 euro) INCHEIATE ÎN PERIOADA  – OCTOMBRIE- DECEMBRIE 2023CONTRACTELE (valoare mai mare de 5.000 euro) INCHEIATE ÎN PERIOADA  – IULIE – SEPTEMBRIE 2023CONTRACTELE (valoare mai mare de 5.000 euro) INCHEIATE ÎN PERIOADA – […]

Situatia anuala a finantarilor nerambursabile

Raport anual cu privire la contractele de finanțare nerambursabilă încheiate in anul 2023Raport anual cu privire la contractele de finanțare nerambursabilă încheiate in anul 2022Raport anual cu privire la contractele de finanțare nerambursabilă încheiate in anul 2020Raport anual cu privire la contractele de finanțare nerambursabilă încheiate in anul 2019Raport anual cu privire la contractele de […]

HOTĂRÂREA Nr. 319

privind: constituirea dreptului de administrare în favoarea Spitalului Orășenesc Târgu Bujor asupra unor imobile (terenuri și construcții) aflate în proprietatea publică a judeţului Galaţi…..click aici

Coltul copiilor

  Copiii pot învăţa despre UE într-un mod distractiv Comisia Europeană le oferă copiilor şi tinerilor „colţul” lor special   În fiecare zi, mass-media prezintă o mulţime de informaţii despre Europa. Însă nu ne este întotdeauna uşor să înţelegem de ce şi cum sunt luate unele decizii la nivel european. Este clar însă că ele […]

exemplu proiecte implementate

{tab=Pag. 1} PROGRAM LIFE-NATURA – APEL DE PROPUNERI 2005   Titlu proiect Beneficiar/Parteneri Valoare proiect Reconstrucţia Ecologică a Parcului Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior Agenţia Regională de Protecţie a Mediului Galaţi / Universitatea din Bucureşti – Centrul pentru Cercetări de Mediu şi Studii de Impact, Societatea Ornitologică din România, Direcţia Silvică Galaţi şi Consiliul […]

Link-uri Utile

Biblioteca „V.A.Urechia” Galati

TUR VIRTUAL

cjgalati.ro © 2023