Hotãrârea nr.562

privind repartizarea pe unitãti administrativ-teritoriale a cotei de 20% din cotele defalcate din impozitul pe venit, pentru sustinerea programelor de dezvoltare localã, pentru proiectele de infrastructurã care necesitã cofinantare localã

Hotãrârea nr.550

privind aprobarea Proiectelor tehnice pentru obiectivele de investitie Muzeul Satului – Gospodãrie Tradiţionalã – Pãdurea Gârboavele, judetul Galati si Reabilitare DJ 242 E km.10+950-15+300 Oancea-Roscani, judetul Galati, ce urmeazã a fi finantate prin Programul de Vecinãtate ROMÂNIA – MOLDOVA PHARE CBC 2004-2006

Hotãrârea nr.543

privind repartizarea pe unitãti administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate pentru echilibrarea bugetului si din cotele defalcate, pentru sustinerea programelor de dezvoltare localã, pentru proiectele de infrastructurã care necesitã cofinanţare localã

Hotãrârea nr.531

privind aprobarea Proiectelor tehnice aferente lucrãrilor cu finantare asigurată prin H.G. nr.577/1997 republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare

Hotãrârea nr.519

privind repartizarea pe unitãti administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate pentru echilibrarea bugetului si din cotele defalcate, pentru sustinerea programelor de dezvoltare localã, pentru proiectele de infrastructurã care necesitã cofinantare localã

Hotãrârea nr.327

privind aprobarea Proiectelor tehnice aferente lucrãrilor cu finantare asiguratã prin H.G. nr.1256/2005 (care modificã si completeazã H.G. nr.577/1997) în cadrul Programului de pietruire, reabilitare si/sau asfaltare a drumurilor de interes local clasate

Hotãrârea nr.307

privind realizarea parteneriatului între Consiliul Judetului Galati si consiliile locale Bãneasa, Liesti si Nãmoloasa, în vederea implementãrii proiectelor privind reabilitarea unitãtilor scolare afectate de inundatiile din perioada aprilie-mai si iulie-august 2005

Hotãrârea nr.274

privind: aprobarea unor proiecte tehnice aferente lucrãrilor de executie ale investitiilor Consiliului Judetului Galati în anul 2006

Hotãrârea nr.116

privind aprobarea studiilor de fezabilitate si a proiectelor tehnice aferente lucrãrilor necesare continuãrii si finalizãrii investitiilor Consiliului Judetului Galati în anul 2005

Hotãrârea nr.115

privind modificarea Hotãrârilor de consiliu nr.446/27.02.2004, 461/17.05.2004 si 69/20.09.2004, în vederea finantãrii proiectelor necesare continuãrii si finalizãrii investitiilor Consiliului Judetului Galati si a unor lucrãri în judetul Galati

Hotãrârea nr. 69

privind aprobarea finantãrii unor proiecte (studii de fezabilitate, proiecte tehnice, detalii de executie, planuri de urbanism general, planuri de urbanism zonal) din fondurile rezultate în urma împrumutului bancar, în vederea continuãrii si finalizãrii investitiilor Consiliului Judetului Galati si a unor lucrãri în judetul Galati

Parteneriate la nivel de judeţ

PROTOCOALE SI ACORDURI DE PARTENER REALIZATE LA NIVELUL JUDETULUI GALATI CU STRUCTURI SI INSTITUTII SIMILARE INTERNATIONALE       Descriere Protocol pentru stabilirea unor relaţii de înfrãţire între judeţul Galaţi şi regiunea Hubei din R.P.Chinezã – semnat pe 27 mai 1986, privind promovarea unor schimburi şi cooperarea în domeniul economic, tehnico-ştiinţific, cultural şi învãţãmânt În […]

Parteneriate la nivelul municipiului Galati

  RELAŢII DE COLABORARE ŞI PARTENERIATE ÎNTRE MUNICIPIUL GALAŢI ŞI STRUCTURI SIMILARE DIN STRÃINÃTATE     Denumire Descriere Acord de înfrãţire între municipiul Galaţi şi oraşul Llmon din Costa Rica Pe 25 octombrie 1992 s-a semnat la Galaţi Protocolul privind stabilirea relaţiilor de înfrãţire dintre municipiul Galaţi şi municipiul Llmon, în care se specificã intenţia […]

Link-uri Utile

Biblioteca „V.A.Urechia” Galati

TUR VIRTUAL

cjgalati.ro © 2023