Proiecte De Hotărâre – Ședință extraordinară – CJG (publicat 17 aprilie 2024)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri:    1. privind: aprobarea parteneriatului între UAT Judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean Galați şi Asociaţia Liga Studenților Străini din Galați, în vederea organizării unei activităţi culturale Citeste 2. privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din Studiu de Fezabilitate privind realizarea obiectivului de investiţie: «AMBULATORIU […]

Proiecte De Hotărâre – Ședință ordinară – CJG (aprilie 2024)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri:    1. privind: aprobarea unor contribuții financiare ale Județului Galați către Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est pentru anul 2024 Citeste 2. privind: aprobarea plăţii cotizaţiei Județului Galați, prin Consiliul Judeţean Galaţi, către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Infrastructura de […]

Proiecte De Hotărâre – Ședință extraordinară – CJG (publicat 10 aprilie 2024)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri:    1. privind: atribuirea în folosință gratuită către Agenția Națională pentru Locuințe, pedurata execuției investiției, în vederea construirii de locuințe de serviciu, a imobiluluisituat în municipiul Tecuci, str. Costache Conachi nr. 35, înscris în Cartea Funciară nr.119009 Citeste 2. privind: transmiterea în administrarea […]

Proiecte De Hotărâre – Ședință extraordinară – CJG (publicat 04 aprilie 2024)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri:    1. privind: aprobarea dezlipirii în două loturi distincte a imobilului – teren înscris în Cartea Funciară nr. 102210, situat în municipiul Tecuci str. Costache Conachi nr.35, aflat în domeniul public al Judeţului Galaţi şi în administrarea Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci Citeste […]

Proiecte în derulare la nivelul judetului Galati

PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ PILONUL V – SĂNĂTATE ȘI REZILIENȚĂ INSTITUȚIONALĂ COMPONENTA 12 – SĂNĂTATE INVESTIȚIA I2 – DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SPITALICEȘTI PUBLICE INVESTIȚIA SPECIFICĂ I2.3 – SECȚII DE TERAPIE INTENSIVĂ PENTRU NOU-NĂSCUȚI, COD APEL: MS-0023 Titlu proiect Aplicant Valoare proiect «Dezvoltarea infrastructurii medicale a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” prin […]

Proiecte De Hotărâre – Ședință ordinară – CJG (martie 2024)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri:    1. privind: aprobarea contului anual de exacutie al Judetului Galati si al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri propriisi situatiile financiare anuale-bilantul contabil al bugetului local la data de 31.12.2023 Citeste 2. privind: aprobarea „Raportului referitor la stadiul […]

Proiecte De Hotărâre – Ședință ordinară – CJG (februarie 2024)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri:    1. privind: repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei de 14.905 mii lei reprezentând sume defalcate din TVA în vederea finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene pe anul 2024 şi a sumelor defalcate din TVA în vederea finanţăriicheltuielilor privind drumurile judeţene pe anii 2025-2027 […]

Proiecte De Hotărâre – Ședință extraordinară – CJG (publicat 15 februarie 2024)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri:    1. privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 1 din 15 ianuarie 2024 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Eficientizare energetică a clădirii serviciului de ambulanță Tecuci, județul Galați” Citeste 2. privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean […]

Proiecte De Hotărâre – Ședință extraordinara – CJG (publicat 09 februarie 2024)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri:    1. privind: acordarea unui stimulent financiar fizicienilor medicali din cadrul Laboratorului Radioterapie al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi Citeste 2. privind: aprobarea bugetului local al Judeţului Galaţi, bugetului instituţiilor publice şi activităţilor […]

Proiecte de hotărâre – ședință ordinară – CJG (ianuarie 2024)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri: 1. privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici finali ai obiectivului de investiție „Stație de Transfer și Stație de Compostare Tecuci, Componentă a Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Galați” 2. privind: constituirea dreptului de administrare în favoarea Direcției Generale de Asistență […]

Proiecte de hotărâre – ședință extraordinara – CJG (publicat 12 ianuarie 2024)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri: privind: aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Reabilitare termică și modernizare energetică a instalațiilor aferente Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați” privind: aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Eficientizare energetică […]

Proiecte de hotărâre – ședință ordinară – CJG (decembrie 2023)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri: privind: aprobarea plății, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Fundaţiei Medicale Universitare „Dunărea de Jos” Galaţi, pentru anul 2023 privind: continuarea, în anul 2024, a prestării serviciilor de asistenţă, consultanţă şi reprezentare juridică, necesare pentru finalizarea dosarelor aflate […]

Proiecte de hotărâre – ședință extraordinara – CJG (publicat 7 decembrie 2023)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri: privind: rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi, al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii și al fondurilor externe nerambursabile pe anul 2023 şi estimările pe anii 2024-2026 privind: aprobarea participării în cadrul „Programului privind creşterea eficienţei energetice şi […]

Proiecte de hotărâre – ședință ordinară – CJG (noiembrie 2023)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri: privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați 265 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul județean DJ 242A”, cu modificările şi […]

Proiecte de hotărâre – ședință extraordinara – CJG (publicat 8 noiembrie 2023)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri: privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 107 din 26 mai 2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului «Creșterea eficienței energetice pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei”», cu modificările […]

Link-uri Utile

Biblioteca „V.A.Urechia” Galati

TUR VIRTUAL

cjgalati.ro © 2023