Parteneriate la nivel de judeţ

PROTOCOALE SI ACORDURI DE PARTENER REALIZATE LA NIVELUL JUDETULUI GALATI CU STRUCTURI SI INSTITUTII SIMILARE INTERNATIONALE

 

 

 

Descriere

Protocol pentru stabilirea unor relaţii de înfrãţire între judeţul Galaţi şi regiunea Hubei din R.P.Chinezã – semnat pe 27 mai 1986, privind promovarea unor schimburi şi cooperarea în domeniul economic, tehnico-ştiinţific, cultural şi învãţãmânt

În perioada 15-18 noiembrie 2000, Consiliul Judeţului Galaţi, la propunerea Comisiei de Sãnãtate, Învãţãmânt şi Culturã şi a Colegiului Judeţean al Medicilor, care a colaborat anterior pe plan medical cu instituţii similare din regiunea Hubei din R.P.Chinezã, a primit vizita unei delegaţii chineze.

În luna august 2002 o delegaţie a regiunii Hubei din R.P.Chinezã a vizitat Consiliul Judeţului Galaţi. Din delegaţie au fãcut parte reprezentanţi ai Congresului Poporului şi ai Departamentului de Relaţii Externe al provinciei Hubei, ai societãţilor Prime Pharmaceutical Co Ltd şi Sanjiang-Volat Special Vehicle Co Ltd, care au încercat sã identifice posibilitãţi de colaborare în Galaţi.

Convenţia de cooperare în domeniile economic şi cultural între judeţul Galaţi şi judeţul Hajdu – Bihar din Ungaria – semnatã pe 12 mai 1993 la Galaţi

Prin aceastã convenţie pãrţile contractante şi-au propus sã coopereze în domeniile economic şi cultural, acordând o atenţie deosebitã dezvoltãrii comerţului, schimbului de experienţã în domeniul administraţiei publice teritoriale şi programelor anuale de acţiuni comune. Ca urmare a acordului prezentat mai sus au avut loc vizite ale reprezentanţilor Consiliului Judeţului şi Camerei de Comerţ Industrie şi Agriculturã Galaţi la Hajdu – Bihar în anii 1993 şi 1994. De asemenea, reprezentanţii pãrţii ungare au vizitat judeţul Galaţi în 1994. Aceastã acţiune a fost organizatã de Camera de Comerţ şi Industrie Galaţi şi de Camera de Comerţ şi Industrie Banska-Bistrica. Acordul s-a concretizat în vizite reciproce în cursul anilor 1994 –1995. Au venit la Galaţi şi o serie de reprezentanţi ai Camerei de Comerţ şi Industrie Slovacã şi ai unor companii slovace cu intenţia de a colabora cu întreprinderi similare din Galaţi.

S-a organizat o serie de întâlniri reciproc avantajoase în domeniul cultural.

În ianuarie 2002 a fost contactatdomnul Pavol Seckar– Preşedinte al Consiliului Districtual Banska-Bistrica în vederea reluãrii şi consolidãrii relaţiilor între cele douã localitãţi.

Acord de parteneriat între judeţul Galaţi şi comitatul Lincolnshire din Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, semnat pe 23 noiembrie 1994.

Acest acord s-a concretizat printr-o serie de vizite dintre care amintim:

– în aprilie 1994 a avut loc vizita la Galaţi a unei delegaţii engleze în timpul cãreia s-au desfãşurat întâlniri cu reprezentanţi din sectorul civic, comercial şi cu directori ai unor instituţii publice. Programul de întâlniri a mai inclus şi vizitarea unor şcoli, a Universitãţii Dunãrea de Jos, a unor muzee şi biblioteci, a Camerei de Comerţ, Industrie şi Agriculturã Galaţi, precum şi o serie de fabrici şi firme particulare.

– în perioada 17-25 noiembrie 1994 o delegaţie a Consiliului Judeţului Galaţi a vizitat comitatul Lincolnshire. Cu acesatã ocazie a fost vizitate urmãtoarele obiective: European Gas Turbine, Centrul pentru Pensionari Ingelow Manor, Westfield House – Centrul pentru Adulţi cu Dificultãţi în Învãţare, Complexul Turistic The Lawn, Grãdiniţa şi Muzeul din Gainsborough, Shaw Link Centre, Şcoala de Agriculturã şi Horticulturã din Caythorpe, Beel Industrial Boilers şi sediul Poliţiei din Nettleham.

– în octombrie 1998 a avut loc o vizitã la Galaţi a domnului Derek Walker, şeful Departamentului de Dezvoltare Economicã din comitatul Lincolnshire. Baza de discuţie cu partea românã a fost oferta Ecos Ouverture, program privind managementul eficient al mediului înconjurãtor.

– în perioada 3-6 noiembrie 1998 a fost organizatã la Galaţi o misiune economicã, care s-a concretizat într-un proiect în cadrul programului Ecos Ouverture privind constituirea unui Centru de Pregãtire şi Consultanţã pentru Autoritãţile Locale şi Regionale, care avea ca scop dezvoltarea cooperãrii locale şi regionale.

Acord de parteneriat între judeţul Galaţi şi departamentul Gironde din Franţa – acord încheiat în 1994, care s-a dorit a fi o continuare a tradiţiei de colaborare între cele douã state, România şi Franţa

În perioada 16-26 septembrie 1994 a avut loc o vizitã a unei delegaţii gãlaţene la Pessac şi La Rouche Sur Yon unde s-au purtat discuţii asupra proiectului acordului de parteneriat dintre judeţul Galaţi şi departamentul Gironde, stabilindu-se ca dupã aprobarea acordului de cãtre conducerea Consiliului General al departamentului Gironde o delegaţie francezã sã se deplaseze la Galaţi pentru semnarea lui.

Prin acordul încheiat, cele douã pãrţi au convenit sã intensifice relaţiile de cooperare economicã, ştiinţificã, culturalã şi sportivã şi sã realizeze acţiuni comune în cadrul programului PHARE şi a altor programe ale Comunitãţii Europene.

Un alt fapt stipulat în textul acordului a fost dezvoltarea pe plan local a unei colaborãri industriale şi comerciale, inclusiv în domeniul investiţiilor. S-a pus de asemenea accentul pe o colaborare directã între întreprinderile mici şi mijlocii din cele douã regiuni.

Acord de înfrãţire între judeţul Galaţi şi Regiunea Astrahan, semnat în 1983.

Relaţiile au fost reluate prin încheierea unei convenţii de înfrãţire pe 14 decembrie 1990, convenţie care a avut ca obiect colaborarea în domeniile: economie, turism, învãţãmânt şi cercetare. În urma acestei convenţii, unitatea de construcţii Confort S.A. Galaţi a executat la Astrahan un numãr de 260 apartamente şi alte lucrãri industriale.

În perioada 2 – 4 noiembrie 1994, cu ocazia Zilelor Regiunii Astrahan, S.C. ARCOM S.A. (care şi-a desfãşurat activitatea în pavilionul destinat realizãrilor din domeniul construcţiilor de locuinţe) s-a bucurat de o atenţie deosebitã, inclusiv din partea premierului rus Victor Cernomîrdin. Cu aceastã ocazie s-a avansat ideea reactualizãrii unei înţelegeri directe între cele douã regiuni.

Pe 7 iunie 1995 s-asemnat un Memorandum cu privire la relaţiile reciproce şi la dezvoltarea colaborarii între judeţul Galaţi şi regiunea Astrahan din Federaţia Rusã referitor la legãturile comercial-economice şi colaborarea culturalã şi tehnico-ştiinţificã între cele douã pãrţi.

În domeniul comercial-economic, cele douã pãrţi contractante şi-au propus, printre altele:

– sã-şi concentreze atenţia în urmãtoarele domenii: cercetare, explorare, extracţia şi prelucrarea petrolului şi a gazului, transport, fabricarea şi prelucrarea producţiei agricole, turism, legãturi culturale ;

– sã punã la punct o cooperare tehnico-ştiinţificã şi de producţie reciproc avantajoasã între întreprinderile şi organizaţiile din regiunea Astrahan şi din judeţul Galaţi ;

– sã elaboreze pe baza experienţei şi practicii internaţionale concepţii, proiecte şi programe referitoare la alcãtuirea noilor forme ale activitãţii economice externe şi de gospodãrire, cooptarea investiţiilor şi introducerea noilor tehnologii în sferele prioritare ale economiei.

În perioada 12-16 mai 1998 a avut loc o vizitã a delegaţiei Judeţului Galaţi în Regiunea Astrahan, ocazie cu care s-a discutat modul de punere în aplicare a Memorandumului precum şi direcţiile de bazã ale dezvoltãrii cooperãrii.

În anul 2002 Consiliul Judeţului Galaţi a contactat Administraţia Regionalã Odesa în vederea reactivãrii relaţiei de înfrãţire, prin invitaţia adresatã d-lui A. P. Guzhvin de a vizita judeţul Galaţi.

Înţelegere de colaborare între judeţul Galaţi şi regiunea Odesa din Ucraina

Aceastã înţelegere de colaborare, semnatã pe 3 aprilie 1997 între Consiliul Judeţului Galaţi din România şi Consiliul Regional Odesa din Ucraina a evidenţiat necesitatea întãririi şi extinderii relaţiilor bilaterale reciproc avantajoase la nivel regional. Din ceea ce s-a convenit în cadrul convenţiei amintim:

– efectuarea unor schimburi de delegaţii culturale între cele douã pãrţi şi organizarea unor acţiuni comune culturale şi ştiinţifice, festivaluri, conferinţe ştiinţifice şi practice;

– realizarea unui schimb de materiale didactice şi metodice şi a unor fonduri de carte pentru bibliotecã;

– organizarea unor schimburi de studenţi pentru practicã pedagogicã şi de delegaţii în scopul cunoaşterii sistemului de învãţãmânt şi de ridicare a calificãrii;

– sprijinirea Camerelor de Comerţ din judeţul Galaţi şi regiunea Odesa pentru organizarea de forumuri comune de afaceri cu participarea persoanelor interesate din România, Ucraina şi din alte ţãri, şi facilitarea schimbului de informaţii şi de alte materiale de reclamã cu privire la posibilitãţile economice, facilitãţi la taxele vamale şi alte cheltuieli ce revin reprezentanţilor strãini faţã de puterea localã.

Pe 31 aprilie 1995, la Odesa, s-a încheiat un protocol între Prefectul judeţului Galaţi şi Guvernatorul Regiunii Odesa privind cooperarea în domeniul administraţiei publice centrale şi locale şi în alte domenii.

În anul 1997 a avut loc şi o vizitã la Galaţi a delegaţiei din regiunea Odesa – condusã de Dl. Ruslan Bodelan, Preşedintele Administraţiei de Stat Odesa – vizitã în cadrul cãreia delegaţia din Ucraina a vizitat combinatul SIDEX S.A. Galaţi şi Şantierul Naval Galaţi.

În scopul dezvoltãrii şi întãririi legãturilor culturale, studierii moştenirii literare, a activitãţii profesionale din bibliotecile din Ucraina şi România, s-a semnat un protocol între Biblioteca Ştiinţificã de Stat Maxim Gorki din Odesa şi Biblioteca V. A. Urechia din Galaţi.

Acord de înfrãţire între judeţul Galaţi şi regiunea Ascoli Piceno din Italia – semnat în 22 noiembrie 1999

În urma semnãrii acestui acord şi a colaborãrii ulterioare dintre cele douã pãrţi, agenţii economici din judeţul Galaţi au fost vãzuţi ca posibili parteneri de afaceri şi potenţiali beneficiari ai lucrãrilor oferite de investitorii asociaţi la Camera de Comerţ Italianã pentru România.

Prin încheierea acestui acord, Consiliul Judeţului Galaţi a urmãrit promovarea, încurajarea şi intensificarea cooperãrii regionale şi inter-regionale în domeniile economic, comercial, tehnico-ştiinţific, al culturii, informaţiilor şi comunicaţiilor, precum şi în alte domenii de activitate şi, în acelaşi timp, asigurarea unor relaţii stabile, armonioase şi reciproc avantajoase care sã conducã la înregistrarea unor rezultate superioare la nivelul exigenţelor şi standardelor europene şi internaţionale.

Acord de cooperare între judeţul Galaţi şi regiunea Aquitaine dinFranţa – semnat pe 4 februarie 2000 – acord cu privire la întãrirea colaborãrii în domeniile: cultural, social, al dezvoltãrii economice şi dezvoltãrii turismului.

Alte domenii de interes: educaţie şi training, sãnãtate, viticol, alimentarea cu apã, sistemele de epurare, transportul urban, zona liberã, depozitarea deşeurilor, industria textilã, industria alimentarã, cultura cerealierã şi viticolã.

În perioada 12-16 noiembrie 2002 o delegaţie a judeţului Galaţi s-a deplasat la Bordeaux pentru revigora relaţiile de cooperare între cele douã regiuni. S-a pus accent pe pregãtirea unui proiect comun de colaborare descentralizatã.

În prezent se deruleazã proiectul Sprijin pentru dezvoltarea sectorului sãnãtãţii şi restructurarea sectorului viticol. În cadrul acestui proiect patru medici din Galaţi vor efectua timp de o lunã, un stagiu de pregãtire la Bordeaux, începând din toamna anului 2003.

În ceea ce priveşte restructurarea sectorului viticol, douã delegaţii formate din specialişti în domeniul viticol din Bordeaux, s-au deplasat la Galaţi pentru a evalua calitatea podgoriei, bolile viţei de vie, pepinierele, condiţiile de lucru, lanţul tehnologic al producţiei vinului, calitatea producţiei de vin din Galaţi. În luna august 2003 s-a desfãşurat a treia etapã a proiectului, în care o echipã de specialişti francezi a analizat la Galaţi tehnicile de marketing utilizate şi a identificat pieţele de desfacere din domeniul viticol.

Convenţie-cadru de cooperare între judeţul Galaţi şi regiunea Haute Normandie din Franţa, semnatã la Rouen, pe 4 martie 2002

În perioada 23-29 aprilie 2001 o delegaţie a regiunii Haute Normandie a vizitat judeţul Galaţi.

În perioada 3-10 martie 2002 o delegaţie oficialã a judeţului Galaţi a efectuat o vizitã în Franţa, la invitaţia Consiliului Regional Haute Normandie. Pe data de 12 iulie 2002, cu ocazia vizitei la Galaţi a domnuluiJean-Pierre Girod – vicepreşedintele Consiliului Regional Haute-Normandie a avut loc o şedinţã de lucru la Palatul Administrativ.

În urma acestor vizite s-au identificat urmãtoarele domenii de cooperare:

Cooperarea instituţionalã

a. Turism

– program de dezvoltare compus din:

agroturism – colaborare cu partea franceza in cadrul proiectului Accueil Paysan;

turism pe Dunãre şi Marea Neagrã;

turism montan (mãnãstiri);

– PHARE – formare profesionişti şi produse turistice;

– Crearea unei rezervaţii naturale şi protejarea zonelor umede;

– Crearea unui Comitet regional al turismului local;

– Amenajarea unei baze de turism pe malurile Dunãrii cu sprijinul Consiliului Regional Haute-Normandie;

– Susţinerea formãrii unei filiere turistice în parteneriat cu instituţii din Haute-Normandie, de formare în domeniul hotelier (licee cu specific hotelier).

b. Asociaţia Comunelor din România

1. contacte cu Asociaţia Primarilor din Franţa;

2. primirea unor foncţionari români de cãtre diverse structuri din Haute-Normandie.

c.Grupul de Pompieri

– schimb de experienţã în domeniul formãrii profesionale;

– contacte cu Centrul specializat în prevenirea riscurilor Saint Marcel.

d. Poliţia

– schimb de experienţã.

e. Armata

– realizare de proiecte comune, mai ales pe problema statutului social al militarilor.

3. Sanitar şi social

– crearea unei structuri specifice de susţinere a tinerilor de peste 18 ani – Direcţia pentru Protecţia Copilului;

– susţinerea unui funcţionar de la Direcţia pentru Protecţia Copilului la studii în Haute-Normandie (judeţul Eure).

4. Cooperare portuarã şi fluvialã

În ceea ce priveşte activitatea portuarã, a fost contactatã Uniunea Utilizatorilor Porturilor din Haute-Normandie şi existã acordul directorilor de a primi stagiari.

La ora actualã Administraţia Fluvialã a Dunãrii de Jos a contactat Banca Europeanã de Investiţii pentru obţinerea unui credit în vederea achiziţionãrii de echipamente de semnalizare a cãilor navigabile.

5. Cooperarea universitarã

– stagiu de formare / informare a personalului de la Universitatea Dunãrea de Jos (3 persoane) în principalele centre de formare continuã GRETA a Universitãţii din Rouen şi Le Havre. Accentul va fi pus cu aceastã ocazie asupra profesionalizãrii formãrii atât la nivel industrial cât şi terţiar;

– dezvoltarea formãrii profesionale continue;

– dezvoltarea formãrii profesionale superioare de scurtã duratã;

– stagii de formare a formatorilor în domenii precum managementul, gestiunea şi economia de piaţã;

– stagii de 6 luni pentru studenţi români în întreprinderi din Haute-Normandie;

– ingineria formãrii profesionale;

– schimburi bilaterale de studenţi;

– organizarea unei bucãtãrii pentru Facultatea de Chimie Alimentarã;

– sprijin pentru formarea funcţionarilor din administraţie conform reglementãrilor europene.

6. Economie

– modernizarea fabricii de conserve SEROMGAL în vederea lansãrii producţiei de conserve pe piaţa europeanã;

– întreprinderea Gardy (filialã a grupului Schneider) din regiunea Haute-Normandie, specializatã în sisteme de distribuţie a energiei electrice cu pre-platã, în colaborare cu S.C. ELECTRICA S.A. Galaţi doreşte sã realizeze în judeţul Galaţi un sit-pilot de referinţã pentru întreaga ţarã;

– identificarea de investitori (întreprinderi agro-alimentare) interesaţi în zonã;

– organizarea unui Forum Economic la Galaţi;

– contacte între Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii, filiala Galaţi şi Federaţia Patronalã Haute-Normandie.

7. Mediu

– contacte ale Inspectoratului de Protecţia Mediului Galaţi cu Asociaţia Regionalã de Mediu Haute-Normandie;

– în perioada 4 – 11 noiembrie 2002 o delegaţie de la Haute-Normandie a semnat la Galaţi un Protocol de mãsuri pentru urmãrirea calitãţii aerului în Galaţi şi în împrejurimi;

– formare de personal conform cu normele europene;

– schimburi de experienţã;

– contribuţie cu tehnologie performantã (mãsurare bioindicatori);

– schimb de experienţã în domeniul energiei eoliene (Universitatea Dunãrea de Jos cu cea din Seine-Aval).

8. Culturã

– relaţii între Muzeul de Artã Contemporanã Galaţi şi muzeul similar din Haute-Normandie (schimburi de colecţii);

În perioada 3-10 martie 2002 o delegaţie oficialã a judeţului Galaţi a efectuat o vizitã în Franţa, la invitaţia Consiliului Regional Haute Normandie.

Iniţiatorii invitaţiei au propus ca în cadrul acestei vizite delegaţia românã sã întâlneascã autoritãţi locale şi factori responsabili ai Regiunii Haute Normandie, pentru a efectua un schimb de experienţã, pentru a cunoaşte mai bine instituţiile franceze şi modul lor de lucru şi a analiza modalitãţile de cooperare.

Întâlnirile organizate cu ocazia vizitei delegaţiei judeţului Galaţi în Franţa au vizat relaţiile de colaborare în domeniile: administrativ, economic, educaţie şi învâţãmânt, medical, protecţia copilului.

Cu ocazia vizitei delegaţiei judeţului Galaţi în Regiunea Haute Normandie, la Rouen s-a semnat Convenţia-cadru de cooperare, de cãtre domnul Dan-Lilion Gogoncea – Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi şi domnul Alain Le Vern – Preşedintele Consiliului Regional Haute Normandie.

Prin aceastã convenţie cele douã pãrţi doresc sã dezvolte o relaţie de parteneriat bazatã pe urmãtoarele principii:

– sprijinirea iniţiativelor comune ce duc la dezvoltarea relaţiilor de colaborare;

– dezvoltarea şi susţinerea cooperãrii în domeniile: formare profesionalã, economie, cercetare, culturã şi protecţia mediului;

– susţinerea proiectelor de dezvoltare reciprocã ce pot fi implementate prin intermediul acestei colaborãri.

Proiect de Cooperare între Provincia Regionalã Siracusa, Consiliul Judeţului Galaţi şi Primãriile din Galaţi şi Brãila – s-a semnat la Siracusa în data de 22 noiembrie 2002.

Ca urmare a acestui proiect se are în vedere punerea în aplicare a urmãtoarelor proiecte:

1) Înfiinţarea unei companii româno-italiene cu capital mixt la Galaţi pentru construcţia şi managementul unei gropi de gunoi ecologice în 3 zone diferite, pentru deşeuri urbane solide, deşeuri din spitale şi deşeuri speciale. Va exista de asemenea o fabricã de separare a deşeurilor. Acest proiect va avea douã faze:

A. Construirea unei gropi ecologice pentru deşeuri urbane solide va fi încheiatã la începutul anului 2003 cu finanţare privatã.

B. Construirea unei gropi ecologice pentru deşeuri din spitale şi deşeuri speciale va fi încheiatã între 2003 şi 2004, cu participarea Comunitãţii Europene.

2) Înfiinţarea unei companii româno-italiene cu capital mixt la Galaţi pentru instruirea conducerii firmelor sau şcolilor în domeniul Protecţiei Mediului. Aceastã companie va realiza proiecte de instruire finanţate de Comunitatea Europeanã.

3) Înfiinţarea unei companii româno-italiene cu capital mixt la Bucureşti pentru diseminarea între firmele româneşti a criteriilor calitãţii, protecţiei şi mediului. Aceastã companie va realiza proiecte finanţate de Comunitatea Europeanã.

 

Distribuie:
Anterior Parteneriate la nivelul municipiului Galati

Link-uri Utile

Biblioteca „V.A.Urechia” Galati

TUR VIRTUAL

cjgalati.ro © 2023