Proiecte de hotărâre (aprilie 2015)

Consiliul Judeţului Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor proiecte de hotãrâri: 

 

privind eliberarea licentei de traseu pentru servicii de transport rutier public judetean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC ANDREEAS 95 EXIM SRL pe traseul Mãstãcani – Vânãtori (Tarlaua 61, Parcela 873H)

 

privind plata, din bugetul local al Consiliul Judetului Galati, a contributiei de membru al Uniunii Nationala a Consiliilor Judetene din Romania, pentru anul 2015

 

privind constatarea incetãrii de drept, prin demisie, a mandatului de consilier judetean al domnului Neicu Dan-Cristian

 

privind completarea Hotãrârii Consiliului Judetului Galati nr. 63 din 29 aprilie 2014 privind preluarea de cãtre Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii „C.N.I” S.A. , a unor sectoare de drumuri judetene pe perioada realizãrii obiectivelor, de investitii, „Lucrãri de aducere la starea tehnicã initialã (reabilitarea conditiilor de circulatie)” cu modificarile si completarile ulterioare, si a Hotãrârii Consiliului Judetului Galati nr.160 din 30 octombrie 2014 privind preluarea de cãtre Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii „C.N.I” S.A. a unor sectoare de drumuri judetene pe perioada realizãrii obiectivelor, de investitii, „Lucrãri de aducere la starea tehnicã initialã (reabilitarea conditiilor de circulatie)” cu modificarile si completarile ulterioare

 

privind necesitatea suspendarii activitatii de pescuit si agrement zona Zatun si a perceperii taxelor aferente acestor activitati pe perioada implementarii proiectelor cu finantare europeana

 

privind înlocuirea doamnei Robea Mariana cu doamna Lãcãtus Elisabeta, din partea organismelor private acreditate care desfasoara activitati in domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului, în comisia pentru Protectia Copilului Galati

 

privind eliberarea licentei de traseu pentru servicii de transport rutier public judetean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC AGRO-EDY 2008 pe traseul Fartanesti- Galaţi(Badalan)

 

privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Galaţi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anterior Hotărârea nr.30

Link-uri Utile

Biblioteca „V.A.Urechia” Galati

TUR VIRTUAL

cjgalati.ro © 2023