Proiecte de hotărâre – sedinta extraordinarã CJG (mai 2018)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor proiecte de hotãrâri:

 

privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Orăşenesc Târgu Bujor”

privind aprobarea proiectului ”Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi” şi a cheltuielilor legate de acesta

privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului “Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei””

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din SF (Studiu de fezabilitate) cu elemente de DALI (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii) şi a Studiului de Oportunitate privind realizarea obiectivului de investiţii: Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din SF (Studiu de fezabilitate) cu elemente de DALI (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii) şi a Studiului de Oportunitate privind realizarea obiectivului de investiţii: Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din SF (Studiu de fezabilitate) cu elemente de DALI (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii) şi a Studiului de Oportunitate privind realizarea obiectivului de investiţii: Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Orăşenesc Târgu Bujor

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din SF (Studiu de fezabilitate pentru realizarea obiectivului: Lucrări tehnico-edilitare şi sistematizare verticală aferente investiţiei Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii specialiştilor din sănătate, judeţul Galaţi, municipiul Galaţi, str.Brăilei nr.177, Etapa I

privind asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu Unitatea Administrativ Teritorială comuna Matca din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local Matca, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galaţi

privind aprobarea proiectului tehnic şi documentaţiei de execuţie pentru realizarea obiectivului „Refacere pod la Valea Mărului peste Valea Găunoasa pe DJ 251G (pod nou) şi refacere zona pod”

Anterior Şedinţa Consiliului Judeţean Galaţi – 17.05.2018

Link-uri Utile

Biblioteca „V.A.Urechia” Galati

TUR VIRTUAL

cjgalati.ro © 2023