Strategia Nationala Anticoruptie

{tab SNA 2021-2025}

Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021—2025 și a documentelor aferente acesteia

DECLARATIA privind asumarea agendei de integritate organizationala in coordonatele Strategiei nationale anticoruptie 2021-2025

REGISTRUL RISCURILOR POTENTIALE LA CORUPTIE (publicat la data de 01.07.2022)

PLANUL DE INTEGRITATE AL CONSILIULUI JUDETEAN GALATI PENTRU PERIOADA 2022-2025 (publicat la data de 01.07.2022)

 

{tab SNA 2016-2020}

Hotărârea Guvernului nr. 583 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public

DECLARAŢIE DE ADERARE LA VALORILE FUNDAMENTALE, PRINCIPIILE, OBIECTIVELE ŞI MECANISMUL DE MONITORIZARE A STRATEGIEI NAŢIONALE ANTICORUPŢIE 2016—2020

PLANUL DE INTEGRITATE AL CONSILIULUI JUDETEAN GALATI PENTRU PERIOADA 2016-2020

Orice persoană care este încadrată în una dintre autorităţile şi instituţiile publice din cadrul administraţiei publice centrale, administraţiei publice locale, în aparatul Parlamentului, în aparatul de lucru al Administraţiei Prezidenţiale, în aparatul de lucru al Guvernului, precum şi în cadrul autorităţilor administrative autonome, instituţiilor publice de cultură, educaţie, sănătate şi asistenţă socială, companiilor naţionale, regiilor autonome de interes naţional şi local, dar şi în cadrul societăţilor naţionale cu capital de stat, poate face o AVERTIZARE IN INTERES PUBLIC prin care să reclame ori să sesizeze încălcări ale legii în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi, săvârşite de persoane cu funcţii de conducere sau de execuţie.

Pot avea calitatea de avertizor şi persoanele numite în consilii ştiinţifice şi consultative, comisii de specialitate şi în alte organe colegiale organizate în structura ori pe lângă Consiliul Judeţean Galaţi.

Avertizarea în interes public se poate transmite:

– prin e-mail: avertizor@cjgalati.ro;

 

RAPORT SNA 2017

INVENTARUL MÃSURILOR DE TRANSPARENTÃ – 2017

EXEMPLE DE BUNÃ PRACTICÃ

 

RAPORT SNA 2018

INVENTARUL MÃSURILOR DE TRANSPARENTÃ – 2018

CODUL DE ETICÃ al pesonalului din cadrul aparatului de specialitate al CJ Galati (Dispozitia PCJG nr.377/22082012)

 

RAPORT SNA 2019

INVENTARUL MÃSURILOR DE TRANSPARENTÃ – 2019

 

RAPORT SNA 2020

INVENTARUL MÃSURILOR DE TRANSPARENTÃ – 2020

 {/tabs}

 

 

 

Anterior Proiect de hotarare (publicat 30 aprilie 2015)

Link-uri Utile

Biblioteca „V.A.Urechia” Galati

TUR VIRTUAL

cjgalati.ro © 2023