HOTǍRÂREA Nr. 428

privind: repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 2.033 mii lei din cota defalcată de 6% din impozitul pe venit încasată suplimentar în anul 2023 faţă de planul anual repartizat…click aici

HOTǍRÂREA Nr. 427

privind: rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi, al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii și al fondurilor externe nerambursabile pe anul 2023 şi estimările pe anii 2024-2026…click aici

HOTǍRÂREA Nr. 426

privind: aprobarea participării în cadrul „Programului privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice”, pentru realizarea proiectului „Reabilitare termică și modernizare energetică a instalațiilor aferente Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați”…click aici

HOTǍRÂREA Nr. 425

privind: numirea persoanei care va ține Registrul datoriei publice locale și Registrul de evidență a garanțiilor locale la nivelul U.A.T. Județul Galați…click aici

HOTǍRÂREA Nr. 424

privind: rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi, al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii și al fondurilor externe nerambursabile pe anul 2023 şi estimările pe anii 2024-2026….click aici

HOTǍRÂREA Nr. 423

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galaţi nr. 57/28.02.2022 privind aprobarea proiectului „Lucrări de modernizare instalații electrice și realizare instalații de ventilare și tratarea aerului, cu presiune negativa CORP A și CORP C din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Galați”, a cheltuielilor aferente și a protocolului de implementare pentru realizarea acestuia și a Hotărârii Consiliului Județean Galaţi […]

HOTǍRÂREA Nr. 422

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați 265 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul județean DJ 242A”, cu modificările şi completările ulterioare….click aici

HOTǍRÂREA Nr. 421

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 339 din 26 septembrie 2023 privind aprobarea participării UAT Judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean Galați, în calitate de partener, la implementarea proiectului „Eficiență Energetică pentru Clădiri Publice din Regiunea Sud – Est (SEEE-PB)” finanțat în cadrul Instrumentului financiar ELENA (European Local ENergy Assistance – Asistență locală Europeană pentru […]

HOTǍRÂREA Nr. 420

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 161/29 august 2019 privind aprobarea proiectului „Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2” și a cheltuielilor legate de acesta, cu modificările și completările ulterioare….click aici

HOTǍRÂREA Nr. 419

privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultați din Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului: Desființare corp clădire – Centrala abur din Spitalul de Penumoftiziologie Galați….click aici

HOTǍRÂREA Nr. 418

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 304/23.08.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultați din Proiectul Tehnic (PT) privind realizarea obiectivului: Lucrări de modernizare instalații electrice și realizare instalații de ventilare și tratarea aerului cu presiune negativă, Corp A și Corp C – Spitalul de Pneumoftiziologie Galați….click aici

HOTǍRÂREA Nr. 417

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 443/20.12.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici finali ai obiectivului de investiție „STAȚIE DE TRANSFER TÂRGU BUJOR”, componentă a proiectului ’’SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL GALAŢI”….click aici

HOTǍRÂREA Nr. 416

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 226/28.06.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici finali ai obiectivului de investiţie „ÎNCHIDERE DEPOZIT NECONFORM RATEȘ – TECUCI’’, componentă a proiectului ’’SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL GALAŢI”….click aici

HOTǍRÂREA Nr. 415

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 22/26.01.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici finali ai obiectivului de investiţie „CANAL EVACUARE PLUVIALE CENTRU DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ȘI STAȚIE DE SORTARE VALEA MĂRULUI’’, componentă a proiectului ’’SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL GALAŢI”….click aici

Link-uri Utile

Biblioteca „V.A.Urechia” Galati

TUR VIRTUAL

cjgalati.ro © 2023