HOTǍRÂREA Nr. 374

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 292 din 23 august 2023privind modificarea Acordului de parteneriat încheiat între Unitatea AdministrativTeritorială Judeţul Galaţi, România, Consiliul Raional Hînceşti, Republica Moldova,Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi şi Primăria comunei Mereşeni din raionulHînceşti, Republica Moldova în vederea implementării proiectului ”TRECUTUL ARE UNNOU VIITOR – Cooperare transfrontalieră pentru valorificarea patrimoniului […]

HOTǍRÂREA Nr. 373

privind: aprobarea schimbării destinației imobilului situat în municipiul Galați, str. RaduNegru nr. 1B, înscris în Cartea funciară nr. 123880 Galați, proprietate publică a JudețuluiGalați……..click aici

HOTǍRÂREA Nr. 372

privind: aprobarea delegării parțiale a dreptului de administrare în favoarea SpitaluluiClinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați asupra imobilului – „Locuințepentru tineri, destinate închirierii, în mod exclusiv specialiștilor din sănătate” – (20apartamente), situat în municipiul Galați, str. Brăilei nr. 177-A, a Regulamentului deanaliză şi soluţionare a cererilor pentru locuinţe destinate închirierii, în mod exclusivspecialiștilor […]

HOTǍRÂREA Nr. 371

privind: constituirea dreptului de administrare în favoarea Spitalului Clinic Județean deUrgență „Sf. Apostol Andrei” Galați asupra unor imobile (terenuri și construcții) aflateîn proprietatea publică a judeţului Galaţi……..click aici

HOTǍRÂREA Nr. 370

privind: aprobarea parteneriatului între Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi,prin Consiliul Județean Galați, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Galați, prinConsiliul Local al Municipiului Galați și Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galați învederea protejării, promovării și valorificării Sitului arheologic Tirighina-Barboși,obiectiv cultural-turistic de importanță deosebită pentru municipiul și județul Galați……..click aici

HOTǍRÂREA Nr. 369

privind: exprimarea acordului prealabil în ceea ce privește proiectul de investiție:„Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unor infrastructuriinteligente la nivelul comunei Cerțești, județul Galați”……..click aici

HOTǍRÂREA Nr. 368

privind: aprobarea solicitării Consiliului Local al comunei Vârlezi de trecere a unui bunimobil (teren în suprafață de 36 m2), situat în intravilanul comunei Vârlezi, sat Vârlezi,DJ 242-Lot 2, jud. Galați, din domeniul public al județului Galați și administrareaConsiliului Județean Galați, în domeniul public al comunei Vârlezi și administrareaConsiliului Local al comunei Vârlezi……..click aici

HOTǍRÂREA Nr. 367

privind: aprobarea constituirii, cu titlu gratuit, a dreptului de uz și servitute de trecereasupra terenurilor în suprafață totală de 1055,89 mp aferente drumului județean DJ 251,din comuna Matca, județul Galați, aflate în domeniul public al județului Galați șiadministrarea Consiliului Județean Galați, în favoarea Societății Comerciale PremierEnergy S.R.L.……..click aici

HOTǍRÂREA Nr. 365

privind: solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Cerțești de trecere a unor bunuriimobile (terenuri) din domeniul public al comunei Cerțești și administrarea ConsiliuluiLocal al comunei Cerțești în domeniul public al Judeţului Galaţi și în administrareaConsiliului Județean Galați……..click aici

HOTǍRÂREA Nr. 364

privind: solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Valea Mărului de trecere a unuibun imobil (teren) din domeniul public al UAT Valea Mărului și administrarea ConsiliuluiLocal al comunei Valea Mărului în domeniul public al Judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați……..click aici

HOTǍRÂREA Nr. 363

privind: solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Tulucești de trecere a unui bunimobil (teren) din domeniul public al comunei Tulucești și administrarea Consiliului Localal comunei Tulucești în domeniul public al Judeţului Galaţi și în administrarea ConsiliuluiJudețean Galați……..click aici

HOTǍRÂREA Nr. 362

privind: solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Smârdan de trecere a unui bunimobil (teren) din domeniul public al comunei Smârdan și administrarea Consiliului Local al comunei Smârdan în domeniul public al Judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați……..click aici

HOTǍRÂREA Nr. 361

privind: solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Smârdan de trecere a unui bunimobil (teren) din domeniul public al comunei Smârdan și administrarea Consiliului Local al comunei Smârdan în domeniul public al Judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați……..click aici

HOTǍRÂREA Nr. 360

privind: solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Smârdan de trecere a unui bunimobil (teren) din domeniul public al comunei Smârdan și administrarea Consiliului Local al comunei Smârdan în domeniul public al Judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați……..click aici

HOTǍRÂREA Nr. 359

privind: solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Smârdan de trecere a unui bunimobil (teren) din domeniul public al comunei Smârdan și administrarea Consiliului Localal comunei Smârdan în domeniul public al Judeţului Galaţi și în administrarea ConsiliuluiJudețean Galați……..click aici

Link-uri Utile

Biblioteca „V.A.Urechia” Galati

TUR VIRTUAL

cjgalati.ro © 2023