HOTǍRÂREA Nr. 414

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 21/26.01.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici finali ai obiectivului de investiţie „RACORDAREA LA REȚEAUA ELECTRICĂ A LOCULUI DE CONSUM PERMANENT CENTRU DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ȘI STAȚIE DE SORTARE VALEA MĂRULUI’’, componentă a proiectului ’’SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL GALAŢI”….click aici

HOTǍRÂREA Nr. 413

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 20/26.01.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici finali ai obiectivului de investiţie „STAȚIE DE SORTARE Valea Mărului’’, componentă a proiectului ’’SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL GALAŢI”….click aici

HOTǍRÂREA Nr. 412

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 19/26.01.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici finali ai obiectivului de investiţie „CENTRU DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR VALEA MĂRULUI’’, componentă a proiectului ’’SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL GALAŢI”….click aici

HOTǍRÂREA Nr. 411

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 19/26.01.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici finali ai obiectivului de investiţie „CENTRU DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR VALEA MĂRULUI’’, componentă a proiectului ’’SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL GALAŢI”….click aici

HOTǍRÂREA Nr. 410

privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din Proiectul Tehnic și Documentația de Execuție privind realizarea obiectivului de investiţie: “Centru de Colectare Selectivă a Deșeurilor prin aport Voluntar în Comuna Umbrărești, Județul Galați”….click aici

HOTǍRÂREA Nr. 409

privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din Proiectul Tehnic și Documentația de Execuție privind realizarea obiectivului de investiţie: “Centru de Colectare Selectivă a Deșeurilor prin aport Voluntar în Orașul Târgu Bujor, Județul Galați”….click aici

HOTǍRÂREA Nr. 408

privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din Proiectul Tehnic și Documentația de Execuție privind realizarea obiectivului de investiţie: “Centru de Colectare Selectivă a Deșeurilor prin aport Voluntar în Comuna Slobozia Conachi, Județul Galați”….click aici

HOTǍRÂREA Nr. 407

privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din Proiectul Tehnic și Documentația de Execuție privind realizarea obiectivului de investiţie: “Centru de Colectare Selectivă a Deșeurilor prin aport Voluntar în Comuna Drăgușeni, Județul Galați”….click aici

HOTǍRÂREA Nr. 406

privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din Proiectul Tehnic și Documentația de Execuție privind realizarea obiectivului de investiţie: “Centru de Colectare Selectivă a Deșeurilor prin aport Voluntar în Comuna Brăhășești, Județul Galați”….click aici

HOTǍRÂREA Nr. 405

privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din Proiectul Tehnic și Documentația de Execuție privind realizarea obiectivului de investiţie: “Centru de Colectare Selectivă a Deșeurilor prin aport Voluntar în Comuna Berești-Meria, Județul Galați”….click aici

HOTǍRÂREA Nr. 404

privind: aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului «Restaurare și amenajare Muzeul ”Casa Colecțiilor” (fosta Farmacie Ținc) din Galați» în cadrul Programului Regional Sud-Est 2021-2027 în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor legate de proiect….click aici

HOTǍRÂREA Nr. 403

privind: aprobarea depunerii proiectului ”Istoria care ne unește” de către UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați în parteneriat cu Consiliul Raional Cahul din Republica Moldova și Asociația de Cooperare Transfrontalieră ”Euroregiunea Dunărea de Jos” și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați în vederea implementării proiectului….click aici

HOTǍRÂREA Nr. 402

privind: aprobarea depunerii proiectului ”La pas prin istorie” de către UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați în parteneriat cu Consiliul Raional Hîncești din Republica Moldova și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați în vederea implementării proiectului….click aici

HOTǍRÂREA Nr. 401

privind: aprobarea depunerii proiectului ”Sănătatea fără frontiere” de către UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați în parteneriat cu Consiliul Raional Hîncești din Republica Moldova și Spitalul Orășenesc Tg. Bujor și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați în vederea implementării proiectului….click aici

HOTǍRÂREA Nr. 400

privind: aprobarea depunerii proiectului ”Ai grijă de sănătatea ta!” de către UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați în parteneriat cu Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Raional Cahul, Republica Moldova și Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sfântul Apostol Andrei” Galați și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați în vederea implementării proiectului….click aici

HOTǍRÂREA Nr. 399

privind: aprobarea solicitării Consiliului Local al municipiului Galaţi de trecere a unui bun imobil (clădiri și teren aferent), situat în municipiul Galați, str. Alexandru cel Bun nr. 27C, din domeniul public al județului Galați și administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galaţi, în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local […]

Link-uri Utile

Biblioteca „V.A.Urechia” Galati

TUR VIRTUAL

cjgalati.ro © 2023