HOTǍRÂREA Nr. 350

privind: validarea desemnării nominale a doamnei Veronica MACRI, subprefect al Județului Galați, ca membru în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi…..click aici

HOTǍRÂREA Nr. 349

privind: desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Galați în Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Serviciului de Orientare Școlară și Profesională al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Galați…..click aici

HOTǍRÂREA Nr. 348

privind: rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi și al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2023 şi estimările pe anii 2024-2026…..click aici

HOTǍRÂREA Nr. 347

privind: acordarea unui stimulent material pentru tinerii din sistemul de protecție socială din județul Galați care sunt admişi pentru prima dată la cursurile unei unități de învățământ superior din România…..click aici

HOTǍRÂREA Nr. 346

privind: aprobarea Regulamentului de acordare a unui stimulent material pentru tinerii din sistemul de protecție socială din județul Galați care sunt admişi pentru prima dată la cursurile unei unități de învățământ superior din România…..click aici

HOTǍRÂREA Nr. 345

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 32/28 ianuarie 2021 privind aprobarea parteneriatului şi a contribuţiei necesare implementării proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Sud – Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură, infrastructură și servicii […]

HOTǍRÂREA Nr. 344

privind: aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Eficientizare energetică a clădirii serviciului de ambulanță Tecuci, județul Galați”…..click aici

HOTǍRÂREA Nr. 343

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 231 din 22.10.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultați din Studiul de fezabilitate, precum și a unor obligații și a cheltuielilor aferente proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați”, cu modificările şi completările ulterioare…..click aici

HOTǍRÂREA Nr. 342

privind: aprobarea Metodologiei pentru identificarea și selecția partenerilor relevanți pentru Comitetul partenerial (Structura partenerială) de dezvoltare integrată a turismului si patrimoniului cultural în zone non-urbane, la nivelul județului Galați și a Regulamentului de organizare și funcționare a Comitetului partenerial (Structura partenerială) de dezvoltare integrată a turismului si patrimoniului cultural în zone non-urbane, la nivelul județului […]

HOTǍRÂREA Nr. 341

privind: aprobarea Ghidului de finanţare şi a formularelor necesare în vederea acordării de finanţări nerambursabile din bugetul Judeţului Galaţi pentru activităţi nonprofit de interes judeţean (pentru proiecte în domeniul cultural şi domeniul social), conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi […]

HOTǍRÂREA Nr. 340

privind: aprobarea Programului pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2023 din bugetul Judeţului Galaţi, pentru activităţi nonprofit de interes judeţean (pentru proiecte în domeniul cultural şi domeniul social), conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare…..click aici

HOTǍRÂREA Nr. 339

privind: aprobarea participării UAT Judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean Galați, în calitate de partener, la implementarea proiectului „Eficiență Energetică pentru Clădiri Publice din Regiunea Sud – Est (SEEE-PB)” finanțat în cadrul Instrumentului financiar ELENA (European Local ENergy Assistance – Asistență locală Europeană pentru Energie) prin Programul Orizont 2020…..click aici

HOTǍRÂREA Nr. 338

privind: aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați şi Inspectoratul Școlar Județean Galați, în vederea organizării la Galați a evenimentului educațional „Consfătuirea Națională a Inspectorilor Școlari”…..click aici

HOTǍRÂREA Nr. 337

privind: aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere a M.A.I. – Filiala Galați în vederea organizării în comun a evenimentului „Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice”…..click aici

HOTǍRÂREA Nr. 336

privind: aprobarea plății, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizației de membru al Asociației pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut – Dunăre” Galați, pentru anul 2023…..click aici

HOTǍRÂREA Nr. 335

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 104 din 26 mai 2017 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Restaurare şi Amenajare Muzeul «Casa Colecţiilor» (fosta Farmacie Ţinc) din Galaţi”, cu modificările şi completările ulterioare……click aici

Link-uri Utile

Biblioteca „V.A.Urechia” Galati

TUR VIRTUAL

cjgalati.ro © 2023