HOTǍRÂREA Nr. 365

privind: solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Cerțești de trecere a unor bunuriimobile (terenuri) din domeniul public al comunei Cerțești și administrarea ConsiliuluiLocal al comunei Cerțești în domeniul public al Judeţului Galaţi și în administrareaConsiliului Județean Galați……..click aici

HOTǍRÂREA Nr. 364

privind: solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Valea Mărului de trecere a unuibun imobil (teren) din domeniul public al UAT Valea Mărului și administrarea ConsiliuluiLocal al comunei Valea Mărului în domeniul public al Judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați……..click aici

HOTǍRÂREA Nr. 363

privind: solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Tulucești de trecere a unui bunimobil (teren) din domeniul public al comunei Tulucești și administrarea Consiliului Localal comunei Tulucești în domeniul public al Judeţului Galaţi și în administrarea ConsiliuluiJudețean Galați……..click aici

HOTǍRÂREA Nr. 362

privind: solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Smârdan de trecere a unui bunimobil (teren) din domeniul public al comunei Smârdan și administrarea Consiliului Local al comunei Smârdan în domeniul public al Judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați……..click aici

HOTǍRÂREA Nr. 361

privind: solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Smârdan de trecere a unui bunimobil (teren) din domeniul public al comunei Smârdan și administrarea Consiliului Local al comunei Smârdan în domeniul public al Judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați……..click aici

HOTǍRÂREA Nr. 360

privind: solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Smârdan de trecere a unui bunimobil (teren) din domeniul public al comunei Smârdan și administrarea Consiliului Local al comunei Smârdan în domeniul public al Judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați……..click aici

HOTǍRÂREA Nr. 359

privind: solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Smârdan de trecere a unui bunimobil (teren) din domeniul public al comunei Smârdan și administrarea Consiliului Localal comunei Smârdan în domeniul public al Judeţului Galaţi și în administrarea ConsiliuluiJudețean Galați……..click aici

HOTǍRÂREA Nr. 358

privind: solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Smârdan de trecere a unui bunimobil (teren) din domeniul public al comunei Smârdan și administrarea Consiliului Localal comunei Smârdan în domeniul public al Judeţului Galaţi și în administrarea ConsiliuluiJudețean Galați……..click aici

HOTǍRÂREA Nr. 357

privind: solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Smârdan de trecere a unui bunimobil (teren) din domeniul public al comunei Smârdan și administrarea Consiliului Localal comunei Smârdan în domeniul public al Judeţului Galaţi și în administrarea ConsiliuluiJudețean Galați……..click aici

HOTǍRÂREA Nr. 356

privind: solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Vânători de trecere a unui bun imobil (teren) din domeniul public al comunei Vânători și administrarea Consiliului Local al comunei Vânători în domeniul public al Judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați……..click aici

HOTǍRÂREA Nr. 355

privind: solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Vânători de trecere a unui bunimobil (teren) din domeniul public al comunei Vânători și administrarea Consiliului Localal comunei Vânători în domeniul public al Judeţului Galaţi și în administrarea ConsiliuluiJudețean Galați……..click aici

HOTǍRÂREA Nr. 354

privind: solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Vânători de trecere a unui bunimobil (teren) din domeniul public al comunei Vânători și administrarea Consiliului Local al comunei Vânători în domeniul public al Judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați……..click aici

HOTǍRÂREA Nr. 353

privind: solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Vânători de trecere a unui bun imobil (teren) din domeniul public al comunei Vânători și administrarea Consiliului Local al comunei Vânători în domeniul public al Judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați……..click aici

HOTǍRÂREA Nr. 352

aprobarea Contractului de cooperare între Academia Română și Județul Galați, prinConsiliul Județean Galați, pentru realizarea unor acțiuni de punere în valoare a Conacului„Costache Conachi”, din satul Țigănești, comuna Munteni, județul Galați.…….click aici

HOTǍRÂREA Nr. 351

privind: desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Galaţi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei de la nivelul instituţiilor de învăţământ special finanţate din bugetul judeţului Galaţi…..click aici

Link-uri Utile

Biblioteca „V.A.Urechia” Galati

TUR VIRTUAL

cjgalati.ro © 2023