Hotãrârea nr. 133

      privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici finali ai obiectivului de investiție „Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor” Citeste

Hotãrârea nr. 132

      privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici finali ai obiectivului de investiție „Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Orăşenesc Târgu Bujor” Citeste

Hotãrârea nr. 131

      privind: exprimarea acordului prealabil în ceea ce privește proiectele de investiții: „Înființare sistem de canalizare și stație de epurare apă uzată în comuna Grivița, județul Galați” și „Înființarea distribuției de gaze naturale în comuna Grivița, județul Galați” Citeste

Hotãrârea nr. 130

      privind: constituirea dreptului de administrare în favoarea Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galați asupra unui bun imobil aferent obiectivului de investiție „Amenajare Sală Spectacole Centrul Cultural Dunărea de Jos Galați”, aflat în domeniul public al judeţului Galaţi Citeste

Hotãrârea nr. 129

      privind: constituirea dreptului de administrare în favoarea Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați asupra bunurilor imobile aferente obiectivelor de investiții „Clădire pentru Relocare Sediu Prosectură Medicină Legală” și „Instalație electrică de utilizare pentru asigurare spor putere prosectură medicină legală-Spitalul Județean”, aflate în domeniul public al judeţului Galaţi Citeste

Hotãrârea nr. 128

      privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 317/26.09.2023 privind participarea Judeţului Galaţi la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020 – 2024 Citeste

Hotãrârea nr. 126

      privind: completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 56/29.02.2024 privind acordarea unui stimulent financiar personalului medical superior din cadrul Spitalului Orăşenesc Tg. Bujor, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi Citeste

Hotãrârea nr. 125

      privind: modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi Citeste

Hotãrârea nr. 124

      privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei „Speranţa” din cadrul Complexului de servicii Tecuci al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi Citeste

Hotãrârea nr. 123

      privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi Tecuci din cadrul Complexului de servicii Tecuci al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi Citeste

Hotãrârea nr. 122

      privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2024 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Valea Mărului (U.A.T. a comunei Valea Mărului) Citeste

Hotãrârea nr. 121

      privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2024 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Barcea (U.A.T. a comunei Barcea) Citeste

Hotãrârea nr. 120

      privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 223 din 26 octombrie 2020 privind stabilirea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi, cu modificările și completările ulterioare Citeste

ANUNŢ PUBLIC (afisat pe 26 aprilie 2024)

,,CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI titular al proiectului CONSTRUIRE CORP NOU SPITALUL MUNICIPAL TECUCI, JUDEȚUL GALAȚI, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului de către A.P.M. Galaţi, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul CONSTRUIRE CORP NOU SPITALUL MUNICIPAL TECUCI, JUDEȚUL GALAȚI, propus a fi amplasat […]

ANUNŢ PUBLIC (afisat pe 24 aprilie 2024)

„CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „LUCRĂRI DE DESFIINȚARE ALE CORPURILOR C2, C8, DE RELOCARE A CORPULUI C7 ȘI A LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚIE A OBIECTIVULUI ”AMBULATORIU INTEGRAT SPITALUL MUNICIPAL ANTON CINCU TECUCI – CORP NOU”

Link-uri Utile

Biblioteca „V.A.Urechia” Galati

TUR VIRTUAL

cjgalati.ro © 2023