Hotãrârea nr. 147

      privind: modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 453 din 22 decembrie 2023 privind aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi pentru anul fiscal 2024 Citeste

Hotãrârea nr. 146

      privind: validarea desemnării nominale a domnului Aurel Mihail TOPCIU, Împuternicit Șef Serviciu al Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Galaţi, ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi Citeste

Hotãrârea nr. 145

      privind: rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi, al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii și fondurilor externe nerambursabile pe anul 2024 şi estimările pe anii 2025-2027 Citeste

Hotãrârea nr. 144

      privind: aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 31.03.2024 Citeste

Hotãrârea nr. 143

      privind: aprobarea de acte adiționale la Contractele de Delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Galați, încheiate la data de 30.06.2023 Citeste

Hotãrârea nr. 142

      privind: aprobarea atribuirii Licențelor de traseu pentru operatorii de transport rutier ale căror oferte au fost stabilite câștigătoare în cadrul procedurii de atribuire CN1056378/18.06.2023 și stabilirea tarifelor de călătorie practicate de aceștia pe traseele pe care vor presta Serviciul public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în județul Galați (Grupele […]

Hotãrârea nr. 141

      privind: aprobarea parteneriatului între UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați şi Poliția Locală Galați, în vederea organizării ediției a III-a a evenimentului „Rolul Poliției Locale în dezvoltarea comunității locale” Citeste

Hotãrârea nr. 140

      privind: aprobarea parteneriatului între UAT Judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean Galați şi Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România – Filiala CECCAR Galați, în vederea deșfășurării Concursului de cultură și educație financiar contabilă – etapa județeană Citeste

Hotãrârea nr. 138

      privind: aprobarea plăţii cotizaţiei Județului Galați, prin Consiliul Judeţean Galaţi, către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Infrastructura de Transport de Interes Strategic, în zona de Est și Sud – județele Galați, Brăila, Călăraşi și Ialomița pentru anul 2024 Citeste

Hotãrârea nr. 137

      privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultați din Documentația tehnică pentru autorizarea lucrărilor de desființare (DTAD) Corp C2 și Corp C8 Spitalul Municipal Anton Cincu Tecuci Citeste

Hotãrârea nr. 136

      privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din Studiu de fezabilitate (SF) privind realizarea obiectivului de investiție «Infrastructura de producere a energiei regenerabile pentru Spitalul Orășenesc Târgu Bujor» județul Galaţi Citeste

Hotãrârea nr. 135

      privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 450 din 22.12.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultați din Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiție: „REABILITARE GRADINA BOTANICA SI CREAREA DE FACILITATI DE TURISM PENTRU TINERI, COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTE ALE NATURII ”RASVAN ANGHELUTA” GALATI „ Citeste

Hotãrârea nr. 134

      privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici finali ai obiectivului de investiție „Bază de agrement cu specific pescăresc Zătun 2” Citeste

Link-uri Utile

Biblioteca „V.A.Urechia” Galati

TUR VIRTUAL

cjgalati.ro © 2023