CONSERVAREA BIODIVERSITÃTII ÎN PÃDUREA GÄRBOAVELE, JUDETUL GALATI

 

 

 

 


CONSERVAREA BIODIVERSITĂŢII ÎN PĂDUREA GÂRBOAVELE,

JUDEŢUL GALAŢI

 

Consiliul Judeţului Galaţi, în calitate de beneficiar, implementează proiectul “Conservarea biodiversităţii în Pădurea Gârboavele, judeţul Galaţi” cod SMIS-CSNR 42776 co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu 2007 – 2013, Axa Prioritară 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii, Domeniul major de intervenţie – Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management pentru protejarea biodiversităţii şi reţelei Natura 2000 – Solicitarea de proiecte nr. V/2012.

Obiectivul general vizează protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii în Aria naturală protejată Pădurea Gârboavele.

Obiectivele specifice sunt:

– Elaborarea unui plan de monitorizare a speciilor şi habitatelor vizate de proiect;

– Creşterea gradului de conştientizare a populaţiei pentru conservarea biodiversităţii din Aria naturală protejată Pădurea Gârboavele;

 – Realizarea infrastructurii de informare – vizitare în Pădurea Gârboavele.

Implementarea proiectului va contribui la protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii în Aria naturală protejată Pădurea Gârboavele prin: elaborarea unui plan de monitorizare a speciilor şi habitatelor din arie, construirea unui punct de informare – vizitare în Pădurea Gârboavele şi realizarea unor acţiuni de conştientizare a populaţiei cu privire la importanţa protejării biodiversităţii în Aria naturală protejată Pădurea Gârboavele.

În data de 25 noiembrie 2013 a avut loc lansarea oficială a proiectului printr-o conferinţă de presă, organizată la sediul Consiliului Judeţului Galaţi, la care au participat reprezentanţi ai beneficiarului, finanţatorului, instituţiilor şi ONG-urilor care activează în domeniul protecţiei mediului, precum şi mass-media locale. Cu această ocazie a fost realizată o prezentare a proiectului, care oferă detalii despre obiectivele proiectului, principalele activităţi ce urmează a fi derulate, grupurile ţintă ale proiectului şi principalele rezultate aşteptate.

În data de 16 ianuarie 2014 a fost organizat la Tuluceşti un seminar de conştientizare a populaţiei cu privire la importanţa conservării biodiversităţii în Aria naturală protejată Pădurea Gârboavele, în cadrul căruia au fost prezentate informaţii despre arie şi importanţa protejării acesteia, precum şi detalii despre proiectul „Conservarea biodiversităţii în Pădurea Gârboavele, judeţul Galaţi”. La acest eveniment au participat membrii ai comunităţii locale, consilieri locali, angajaţi ai Primăriei comunei Tuluceşti, elevi, profesori şi alte cadre didactice.

O altă activitate în cadrul proiectului a fost elaborarea unui Plan de monitorizare cuprinzând protocoale de monitorizare pentru 13 specii de floră şi faună și 3 habitate din Aria naturală protejată Pădurea Gârboavele.

În perioada octombrie 2014-august 2015 a fost construit un Punct de informare–vizitare cu dotările specifice precum și alte obiecte de infrastructură. Astfel, au fost realizate și amplasate panouri publicitare, indicatoare spre locația diferitelor obiective de vizitare și indicatoare pe traseele interioare care conțin informații cu privire la speciile de plante, adăposturi și adăpători de lemn, precum și suporturi din lemn pentru hrana animalelor. Totodată, s-au amenajat alei și poteci de pământ pentru trasee tematice în interiorul ariei protejate.

În luna mai 2015 s-a organizat concursul de orientare ”Cărări deschise în aria protejată Pădurea Gârboavele” la care au participat elevi și profesori însoțitori, din municipiul Galați. Scopul concursului de orientare a fost de a promova formarea unei atitudini constructive şi responsabile faţă de mediul înconjurător, dobândirea unor priceperi, deprinderi, metode şi tehnici generale de utilizare a mijloacelor de orientare în teren, pentru copiii din școlile gălățene, precum și cunoașterea diversității biologice din aria protejată. Au fost distribuite elevilor participanţi la concurs materiale de promovare, respectiv: paduri, stick-uri, creioane mecanice, pungi de hârtie, cuburi, broșuri, de busole, rucsaci, pelerine de ploaie și hărți.

În luna noiembrie 2015 s-a organizat inaugurarea oficială a Punctului de informare-vizitare. Acesta dispune de un sistem de informare interactiv cu ecran tactil și softul aferent care va contribui în mare măsură la creșterea gradului de conștientizare a grupurilor țintă și a vizitatorilor Ariei protejate Pădurea Gârboavele. Sistemul interactiv bazat pe tehnologia multi-touch utilizează un software de tip enciclopedie.

Tot în cadrul proiectului a fost realizat un sondaj de opinie prin distribuirea de chestionare de evaluare, la începutul și la finalizarea proiectului, care a evidenţiat creşterea nivelului de conştientizare a populaţiei privind conservarea biodiversităţii, ca urmare a implementării proiectului.

La sfârșitul lunii noiembrie 2015 s-a organizat o conferinţă de presă pentru închiderea oficială a proiectului. La acest eveniment au participat reprezentanţi ai mass-media, factori de decizie ai judeţului Galaţi direct implicaţi în derularea proiectului, reprezentanţi ai autorităţilor publice locale şi ai instituţiilor publice şi ONG-urilor ce acţionează în domeniul protecţiei mediului. Au fost distribuite materiale de promovare a proiectului şi a ariei protejate.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

 

 

Vizitatori: {oshits}

Anterior Hotărârea nr.4

Link-uri Utile

Biblioteca „V.A.Urechia” Galati

TUR VIRTUAL

cjgalati.ro © 2023