sChOOL-RURAL – Școala de vară pentru copiii din mediul rural

                              Biblioteca Județeană ”V.A. Urechia” Galați organizează, în premieră, o școală de vară dedicată copiilor din mediul rural, care provin din medii defavorizate, cu finanțare asigurată de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN) și Consiliul Județean Galați. ”sChOOL-RURAL – Școala de vară pentru copiii din mediul rural” este organizată […]

CONSERVAREA BIODIVERSITÃTII ÎN PÃDUREA GÄRBOAVELE, JUDETUL GALATI

        CONSERVAREA BIODIVERSITĂŢII ÎN PĂDUREA GÂRBOAVELE, JUDEŢUL GALAŢI   Consiliul Judeţului Galaţi, în calitate de beneficiar, implementează proiectul “Conservarea biodiversităţii în Pădurea Gârboavele, judeţul Galaţi” cod SMIS-CSNR 42776 co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu 2007 – 2013, Axa Prioritară 4 – Implementarea sistemelor adecvate de […]

EVENIMENTUL „LUNA MUZEELOR GÃLÃTENE”

  Evenimentul „Luna muzeelor gãlãţene”   În cadrul Evenimentului „Luna muzeelor gălăţene” au fost organizate patru conferinţe de presă, câte una la fiecare dintre cele patru instituţii muzeale gălăţene aflate sub autoritatea Consiliului Judeţului Galaţi, în cadrul cărora s-a urmărit informarea publicului cu privire la activităţile derulate de către acestea. De asemenea, au avut loc […]

TÄRGUL NATIONAL DE TURISM

  Târgul Naţional de Turism   Consiliul Judeţului Galaţi a participat cu un stand de prezentare, la Târgul Naţional de Turism al României, care s-a desfăşurat în perioada 14-17.11.2013, la Centrul Expoziţional Romexpo din Bucureşti. La acest eveniment au participat 226 de companii expozante din 11 ţări, fiind vizitat de peste 16.000 de persoane. În […]

TABÃRA DE CREATIE ECOLOGICÃ

  Tabăra de creaţie ecologică   Evenimentul <<Tabăra de creaţie ecologică „ALTFEL”>> a adus în atenţia iubitorilor de cultură şi istorie problematica mediului înconjurător, necesitatea menţinerii şi conservării acestuia pentru generaţiile viitoare, totul transpus în arta plastică contemporană. Evenimentul a propus ca element de noutate sensibilizarea marelui public cu privire la problemele ecologice actuale, prin […]

COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTELE NATURII „RÃSVAN ANGHELUTÔ GALATI

  „Te surprinde mereu!”   Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi a luat fiinţă în 1990 şi reprezintă una dintre marile instituţii muzeale ale României având ca obiective cercetarea şi conservarea biodiversităţii ecosistemelor naturale, îmbogăţirea patrimoniului ştiinţific, dar şi educaţia ecologică pentru conservarea naturii; Muzeul de Ştiinţele Naturii desfăşoară activităţi de cercetare şi valorificare a […]

MUZEUL DE ARTÃ VIZUALÃ GALATI

  „Arta ca viaţa!”   Inaugurat în anul 1967, Muzeul de Artă Vizuală din Galaţi este primul muzeu de artă contemporană românească şi a fost conceput astfel încât să prezinte cele mai noi tendinţe ale fenomenului plastic, destinaţie pe care şi-o păstrează şi astăzi. Aproximativ 400 de lucrări existente în sălile de expunere şi în […]

CENTRUL CULTURAL „DUNÃREA DE JOS” GALATI

  „Suflet cãtre suflet”   Sub sloganul Suflet către Suflet, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” este o instituţie de specialitate care are drept misiune promovarea valorilor civilizaţiei, culturii şi artei naţionale şi universale, cercetarea, conservarea şi promovarea tradiţiei şi creaţiei populare româneşti, dar şi organizarea de cursuri teoretice şi practice necesare formării deprinderilor artistice. Centrul […]

MUZEUL DE ISTORIE „PAUL PÃLTÃNEA” GALATI

„Cunoaşte-ţi trecutul, pentru viitor!”   Muzeul de Istorie a luat fiinţă în 1956 iar în prezent este deţinătorul unui patrimoniu de o inestimabilă valoare, însumând peste 60.000 de bunuri muzeale. Printre piesele rare care pot fi admirate în clădirile care adăpostesc secţiile muzeului se numără mormântul in situ a lui Innocens, sec. III-IV d. Hr., […]

Link-uri Utile

Biblioteca „V.A.Urechia” Galati

TUR VIRTUAL

cjgalati.ro © 2023