exemplu proiecte implementate

{tab=Pag. 1}

PROGRAM LIFE-NATURA – APEL DE PROPUNERI 2005
 

Titlu proiect Beneficiar/Parteneri

Valoare proiect

Reconstrucţia Ecologică a Parcului Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior Agenţia Regională de Protecţie a Mediului Galaţi / Universitatea din Bucureşti – Centrul pentru Cercetări de Mediu şi Studii de Impact, Societatea Ornitologică din România, Direcţia Silvică Galaţi şi Consiliul Judeţului Galaţi Buget total: 824.710 Euro
Grant: 412.355 Euro
Cofinanţare: 262.855 Euro

PROGRAM PHARE 2006 „SCHEMA DE INVESTITII PENTRU SPRIJINIREA INITIATIVELOR SECTORULUI PUBLIC ÎN SECTOARE PRIORITARE DE MEDIU”

 

Titlu proiect Beneficiar/Parteneri

Valoare proiect

Colectarea selectivă şi transportul deşeurilor din comuna Folteşti, judeţul Galaţi Consiliul Local Folteşti Buget total: 648.300 Euro, 2.796.300 lei
Grant: 583.150 Euro, 2.516.150 lei
Cofinanţare: 65.150 Euro, 280.150 lei
Colectarea selectivă şi transportul deşeurilor din comuna Schela, judeţul Galaţi Consiliul Local Schela Buget total: 651.500 Euro, 3.322.000 lei
Grant: 586.350 Euro, 2.796.000 lei
Cofinanţare: 65.150 Euro, 526.000 lei
Colectarea şi transportul deşeurilor municipale din oraşul Tîrgu Bujor şi colectare selectivă a deşeurilor Consiliul Local Tîrgu Bujor Buget total: 1.590.000 lei
Grant: 1.322.000 lei
Cofinanţare: 268.000 lei
Reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare şi modernizarea staţiei de epurare în oraşul Tîrgu Bujor, judeţul Galaţi Consiliul Local Tîrgu Bujor Buget total: 4.409.000 lei
Grant: 3.916.000 lei
Cofinanţare: 493.000 lei
Îmbunătăţirea gestionării deşeurilor în comuna Bălăşeşti Consiliul Local Bălăşeşti Buget total: 2.135.000 lei
Grant: 1.255.000 lei
Cofinanţare: 880.000 lei

PROGRAM PHARE 2005 / 017-553.01.03.06 „FONDUL DE MODERNIZARE PENTRU DEZVOLTAREA ADMINISTRATIEI LA NIVEL LOCAL”

Titlu proiect Beneficiar/Parteneri

Valoare proiect

Modernizarea şi dezvoltarea serviciului public voluntar pentru situaţii de urgenţă Tecuci Consiliul Local Tecuci Buget total: 578.000 lei
Grant: 471.000 lei
Cofinanţare: 107.000 lei

PROGRAM PHARE 2006 / 018-147.01.03.02.03 „FONDUL DE MODERNIZARE PENTRU DEZVOLTAREA ADMINISTRATIEI LA NIVEL LOCAL”

Titlu proiect Beneficiar/Parteneri

Valoare proiect

Ordinea şi liniştea publică asigurată de Poliţia Comunitară Consiliul Local Tecuci Buget total: 341.000 lei
Grant: 303.000 lei
Cofinanţare: 38.000 lei

PROGRAM PHARE 2006, Schema de grant ACCELERAREA IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI NATIONALE DE ÎMBUNĂTĂTIRE A SITUATIEI ROMILOR „COMPONENTA MANAGEMENTUL SCHEMEI DE GRANT PENTRU DEZVOLTARE COMUNITARĂ” Domeniul – SĂNĂTATE, PREGĂTIRE VOCATIONALĂ SI ACTIVITĂTI GENERATOARE DE VENIT

Titlu proiect Beneficiar/Parteneri

Valoare proiect

SĂNĂTATEA – Un pas spre incluziunea socială a romilor Alianţa Romilor din Judeţul Galaţi şi Consiliul Judeţului Galaţi Buget total: 55.556 Euro
Grant: 50.000 Euro
Cofinanţare: 5.556 Euro

PROGRAM PHARE 2006, Schema de grant ACCELERAREA IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI NATIONALE DE ÎMBUNĂTĂTIRE A SITUATIEI ROMILOR „COMPONENTA MANAGEMENTUL SCHEMEI DE GRANT PENTRU DEZVOLTARE COMUNITARĂ” Domeniul – PREGĂTIRE VOCATIONALĂ SI ACTIVITĂTI GENERATOARE DE VENIT

Titlu proiect Beneficiar/Parteneri

Valoare proiect

DIPLOMA – o şansă în plus pentru incluziunea socială a romilor Alianţa Romilor din Judeţul Galaţi şi Consiliul Judeţului Galaţi Buget total: 55.556 Euro
Grant: 50.000 Euro
Cofinanţare: 5.556 Euro

FONDUL ROMÂN DE DEZVOLTARE SOCIALĂ – COMPONENTA SERVICII SOCIALE

Titlu proiect Beneficiar/Parteneri

Valoare proiect

Reabilitare drum comunal în interiorul comunităţii rome şi centru social multifuncţional Consiliul Local Buciumeni / Asociaţia Mediatorilor Romi din România Buget total: 104.000 Euro
Grant: 93.600 Euro
Cofinanţare: 10.400 Euro

PROGRAMUL LEONARDO DA VINCI

Titlu proiect Beneficiar/Parteneri

Valoare proiect

Integrarea tinerilor în dificultate pe piaţa muncii Şcoala de Arte şi Meserii Simion Mehedinţi / Consiliul Judeţului Galaţi / Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi / Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă / S.C. Merco Instal Construct SRL / S.C. Automecanica S.A. / Asociaţia Părinţilor / Centrele de plasament pentru minori / Episcopia Dunărea de Jos Galaţi / Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi

Buget total: 25.000 Euro
Grant: 20.000 Euro
Cofinanţare: 5.000 Euro

PLANUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ – MĂSURA 322 – RENOVAREA, DEZVOLTAREA SATELOR, ÎMBUNĂTĂTIREA SERVICIILOR DE BAZĂ PENTRU ECONOMIA SI POPULATIA RURALĂ SI PUNEREA ÎN VALOARE A MOSTENIRII RURALE

Titlu proiect Beneficiar/Parteneri

Valoare proiect

Prima înfiinţare sistem de canalizare şi staţii de epurare a apei şi modernizare drumuri comunale în comuna Smârdan, judeţul Galaţi Consiliul Local Smârdan Buget total: 12.672.400 lei
Grant: 9.234.725 lei
Cofinanţare: 3.437.675 lei

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA DREPTURILOR COPILULUI SI BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI

Titlu proiect Beneficiar/Parteneri

Valoare proiect

Împreună pentru prevenirea dezastrelor Crucea Roşie Galaţi / D.G.A.S.P.C. Galaţi Buget total: 55.150 Euro
Grant: 49.635 Euro
Cofinanţare: 5.515 Euro D.G.A.S.P.C. Galati
I want to be your friend D.G.A.S.P.C. Galaţi Buget total: 22.540 Euro
Grant: 20.540 Euro
Cofinanţare: 2.000 Euro (în natură)

PROGRAM PHARE 2006, Schema de grant ACCELERAREA IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI NATIONALE DE ÎMBUNĂTĂTIRE A SITUATIEI ROMILOR „COMPONENTA MANAGEMENTUL SCHEMEI DE GRANT PENTRU DEZVOLTARE COMUNITARĂ” Domeniul – MICĂ INFRASTRUCTURĂ COMUNITARĂ SI LOCUIRE

 

 

Titlu proiect Beneficiar/Parteneri

Valoare proiect

Reabilitarea străzilor Şcolii şi Mercur pentru accesul în comunitatea romă din Tg. Bujor Consiliul Local Tg. Bujor şi Alianţa Romilor Galaţi Buget total: 882.000 lei
Grant: 784.000 lei
Cofinanţare: 98.000 lei

PROGRAM PHARE 2005 COEZIUNE ECONOMICĂ SI SOCIALĂ – MĂSURI ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR PROVOCATE DE INUNDATII

Titlu proiect Beneficiar/Parteneri

Valoare proiect

Refacere pod pe DJ 255 km 46+720, Fîrţăneşti Consiliul Judeţului Galaţi / Consiliul Local Fîrţăneşti Buget total: 378.314 Euro
Grant: 378.314 Euro


PROGRAMUL DE VECINĂTATE ROMÂNIA – MOLDOVA, 2004-2006, PHARE CBC 2005

Titlu proiect Beneficiar/Parteneri

Valoare proiect

PRIORITATEA 1 Dezvoltarea Economică si Socială    
Centru transfrontalier de protecţia mediului, comuna Vlădeşti, judeţul Galaţi Consiliul Judeţului Galaţi /  Consiliul Raional Cahul / Info – Media Centru Cahul

Buget total: 368.970 Euro
Grant: 332.000 Euro
Cofinanţare: 36.970 Euro

Reabilitare DC 30 cu covor asfaltic L=3,4 Km, sat Fântânele, comuna Scânteieşti, judeţul Galaţi Consiliul Local Scânteieşti / Consiliul Raional Cahul

Buget total: 339.258 Euro
Grant: 305.258 Euro
Cofinanţare: 34.000 Euro

Centru integrat de promovare şi dezvoltare economică transfrontalieră Consiliul Judeţului Galaţi / Agenţia pentru Cooperare Transfrontalieră şi Integrare Europeană Cahul

Buget total: 474.999,55 Euro

Grant: 419.999,55 Euro
Cofinanţare: 55.000 Euro

PRIORITATEA 2 Actiunea „people to people”    
Sănătate fără frontiere Spitalul de Boli Infecţioase Sf. Cuvioasa Parascheva Galaţi / Consiliul Judeţului Galaţi, Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul Raional Cahul

Buget total: 58.300 Euro
Grant: 48.300 Euro
Cofinanţare: 10.000 Euro

Tradiţii şi obiceiuri pe ambele maluri ale Prutului Inferior Centrul Cultural Dunărea de Jos Galaţi / Secţia Raională Cultură Cahul, Republica Moldova

Buget total: 54.660 Euro
Grant: 49.160 Euro
Cofinanţare: 5.500 Euro


PROGRAMUL DE VECINĂTATE ROMÂNIA – MOLDOVA, 2004-2006, PHARE CBC 2006

Titlu proiect Beneficiar/Parteneri

Valoare proiect

PRIORITATEA 1 Dezvoltarea Economică si Socială    
Dezvoltarea serviciilor sociale transfrontaliere în comuna Scânteieşti, judeţul Galaţi Consiliul Local Scânteieşti / Infomedia Centru Cahul din Republica Moldova

Buget total: 91.429 Euro
Grant: 82.229 Euro
Cofinanţare: 9.200 Euro

Reabilitare DJ 242 E Oancea- Roşcani, km 0+000 – 10+950 Consiliul Judeţului Galaţi / Consiliul Raional Cahul, Republica Moldova

Buget total: 610.681,51 Euro

Grant: 500.000 Euro
Cofinanţare: 110.681,51 Euro

Modernizare DC 30, km 4+800 – 8 + 500 Comuna Scânteieşti, judeţul Galaţi Consiliul Local Scânteieşti / Consiliul Raional Cahul, Republica Moldova

Buget total: 457.760 Euro

Grant: 411.690 Euro
Cofinanţare: 45.800 Euro

Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi – obiectiv turistic transfrontalier Consiliul Judeţului Galaţi / Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii din Galaţi şi Infomedia Centru Cahul din Republica Moldova

Buget total: 503.028,2 Euro
Grant: 445.903 Euro
Cofinanţare: 57.125,15 Euro

PRIORITATEA 2 Actiunea „people to people”    
Cooperare transfrontalieră şi Bună Vecinătate la Dunărea de Jos Consiliul Judeţului Galaţi / Consiliul Raional Cahul

Buget total: 54.990 Euro

Grant: 49.490 Euro
Cofinanţare: 5.500 Euro

Dezvoltarea asistenţei sociale prin cooperare transfrontalierã Universitatea Dunărea de Jos Galaţi / Consiliul Judeţului Galaţi şi Agenţia de Cooperare Transfrontalieră şi Integrare Europeană Cahul

Buget total: 48.775 Euro

Grant: 43.875 Euro
Cofinanţare: 4.900 Euro


PROGRAMUL DE DIMINUARE A RISCURILOR ÎN CAZUL PRODUCERII CALAMITĂTILOR NATURALE SI PREGĂTIREA PENTRU SITUATII DE URGENTĂ SI ACORDUL DE FINANTARE NERAMBURSABIL CU BIRD

Titlu proiect Beneficiar/Parteneri

Valoare proiect

Consolidare şi modernizare Centru de Plasament Simion Mehedinţi, corp B Consiliul Judeţului Galaţi / Şcoala de Arte şi Meserii Simion Mehedinţi

Buget total: 1.114.711 USD
Grant: 481.548,61 USD
Cofinantare: 633.162,39 USD

 

COMISIA EUROPEANĂ – DIRECTIA GENERALĂ COMUNICARE – APEL PENTRU PROPUNERI DE PROIECTE COMM/B/BC/AM/D/12199

Titlu proiect Beneficiar/Parteneri

Valoare proiect

Centrul Europe Direct Galaţi Consiliul Judeţului Galaţi Buget total: 28.400 Euro
Grant: 13.200 Euro

{tab=Pag.2}

PROGRAMUL DE VECINĂTATE ROMÂNIA – MOLDOVA, 2004 – 2006, PHARE CBC 2004

Titlu proiect

Beneficiar / Parteneri

Valoare proiect

PRIORITATEA 1 Dezvoltarea economică si socială    
Muzeul satului – gospodărie tradiţională Consiliul Judeţului Galaţi / Muzeul Cahul, Rep. Moldova, Centrul Cultural Dunărea de Jos Galaţi

Buget total: 340.000 Euro
Grant: 300.000 Euro
Cofinantare: 40.000 Euro

Reabilitare DJ 242E Oancea – Roşcani, comuna Oancea, judeţul Galaţi Consiliul Judeţului Galaţi / Consiliul Raional Cahul, Rep. Moldova

Buget total: 372.550 Euro
Grant: 335.295 Euro
Cofinantare: 37.255 Euro

Învăţând împreună pentru dezvoltare durabilă – parteneriat educaţional transfrontalier pentru dezvoltare durabilă Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi

Buget total: 151.936 Euro
Cofinantare: 15.450 Euro

Centrul transfrontalier pentru pregătire profesională Consiliul Local Bereşti Meria

Buget total: 329.000 Euro
Cofinantare: 30.000 Euro

Centrul transfrontalier de training a asistenţilor personali Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

Buget total: 152.778 Euro
Cofinantare: 15.278 Euro

PRIORITATEA 2 Activităti „People-to-People”  

 

Parteneriat şi dezvoltare durabilă Şcoala nr. 5 Elena Doamna Tecuci

Buget total: 43.339 Euro
Cofinantare: 5.500 Euro


COMISIA EUROPEANĂ – DIRECTIA GENERALĂ COMUNICARE – APEL PENTRU PROPUNERI DE PROIECTE COMM/RO/D/13678 

 

Titlu proiect

Beneficiar / Parteneri

Valoare proiect

Centrul Europe Direct Galaţi Consiliul Judeţului Galaţi

Buget total: 31.060 Euro
Grant: 15.500 Euro


PROGRAM PHARE 2005 COEZIUNE ECONOMICĂ SI SOCIALĂ – SCHEMA DE GRANTURI PENTRU SECTORUL PUBLIC PENTRU PREGĂTIREA DE PROIECTE ÎN DOMENIUL PROTECTIEI MEDIULUI

 

Titlu proiect

Beneficiar / Parteneri

Valoare proiect

SALVAŢI NATURA – Conservarea biodiversităţii în Aria protejată Pădurea Gârboavele Consiliul Judeţului Galaţi Buget total: 20.000 Euro
Grant: 17.900 Euro
Cofinantare: 2.100 Euro
Îmbunătăţirea gestionării deşeurilor în comuna Bălăşeşti, judeţul Galaţi Consiliul Local al Comunei Bălăşeşti

Buget total: 12.000 Euro
Grant: 10.560 Euro
Cofinantare: 1.440 Euro

Colectarea şi transportul deşeurilor municipale din oraşul Tîrgu Bujor şi colectarea selectivă a deşeurilor Consiliul Local al Oraşului Tg. Bujor

Buget total: 15.000 Euro
Grant: 13.350 Euro
Cofinantare: 1.650 Euro


PROGRAMUL PHARE 2004 COEZIUNE ECONOMICĂ SI SOCIALĂ – „SCHEMA DE INVESTITII PENTRU PROIECTE MICI DE GESTIONARE A DESEURILOR”, (FAZA EXTINSĂ)

Titlu proiect

Beneficiar / Parteneri

Valoare proiect

Staţie de compostare a deşeurilor din oraşul Tîrgu Bujor, judeţul Galaţi Consiliul Local Tg. Bujor / Consiliul Judeţului Galaţi

Buget total: 901.164,6 Euro
Grant: 808.754,9 Euro
Cofinantare: 92.409,7 Euro

Îmbunătăţirea colectării şi transportului deşeurilor din comuna Iveşti, judeţul Galaţi Consiliul Local Iveşti / Consiliul Judeţului Galaţi

Buget total: 398.634,6 Euro
Grant: 358.634,6 Euro
Cofinantare: 40.000 Euro

Valorificare deşeuri menajere – platformă de compostare, staţie de sortare şi transfer Consiliul Local Tecuci / Consiliul Local Drăgăneşti

Buget total: 979.784,4 Euro
Grant: 852.412,66 Euro
Cofinantare: 127.372,01 Euro

PROGRAMUL SAPARD, MĂSURA 2.1 – DEZVOLTAREA SI ÎMBUNĂTĂTIREA INFRASTRUCTURII RURALE

 

Titlu proiect

Beneficiar / Parteneri

Valoare proiect

Modernizare drumuri comunale Asociaţia Consiliilor Locale ale comunelor Barcea şi Umbrăreşti

Buget total: 3.370.420,69 lei


PROGRAMUL PHARE 2003 COEZIUNE ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ – INFRASTRUCTURĂ REGIONALĂ SI LOCALĂ / INUNDATII

 

Titlu proiect

Beneficiar / Parteneri

Valoare proiect

Mai aproape de copiii satului românesc Consiliul Judeţului Galaţi / Consiliile Locale Băneasa, Nămoloasa şi Lieşti

Buget total: 140.000 Euro
Grant: 140.000 Euro

CHF – FAZA A I A PROGRAMULUI PENTRU ÎNLĂTURAREA INUNDATIILOR DIN 2005, EXECUTIE DE LUCRĂRI

Titlu proiect

Beneficiar / Parteneri

Valoarea totală (Lei)

Refacere dig apărare râu Siret în comuna Şendreni

Consiliul Local al comunei Şendreni

Grant: 30.917

Decolmatare canal deversări ape fluviale în zona Moga în comuna Tudor Vladimirescu

Consiliul Local al comunei Tudor Vladimirescu

Grant: 37.420

Reabilitare terenuri de sport din cadrul Grupului Şcolar Tudor Vladimirescu

Consiliul Local al comunei Tudor Vladimirescu

Grant: 26.015

Reabilitare podeţ în comuna Matca

Consiliul Local al comunei Matca

Grant: 55.858

Decolmatarea şi taluzarea canalului de scurgere din satul Brăhăşeşti

Consiliul Local al comunei Brăhăsesti

Grant: 14.831

CHF – FAZA A II-A A PROGRAMULUI PENTRU ÎNLĂTURAREA INUNDATIILOR DIN 2005, FURNIZARE DE MATERIALE

Titlu proiect

Beneficiar / Parteneri

Valoarea totală (Lei)

Protejare terasament drum judeţean 242 A; Reţea potabilă şi canalizare în zona lacului Trei Stejari, Tg. Bujor

Consiliul Local al orasului Tg. Bujor

Grant: 17.749,79

Reabilitare grădiniţa Balinteşti, Bereşti Meria

Consiliul Local al comunei Beresti Meria

Grant: 23.616

Reabilitare dispensar Aldeşti, Bereşti Meria

Consiliul Local al comunei Beresti Meria

Grant: 22.392

Reparaţii exterioare, canale colectoare şi înlocuire tâmplărie la centrul social comunitar pentru familii cu copii aflate în dificultate, Şendreni

Consiliul Local al comunei Sendreni

Grant: 16.139

Modernizare drumuri comunale

Asociatia Consiliilor Locale Barcea si Umbrăresti

Buget total: 3.370.420,69

 

PROGRAMUL PHARE 2002 FONDUL DE MODERNIZARE PENTRU DEZVOLTAREA ADMINISTRAŢIEI LA NIVEL LOCAL

 

Titlu proiect

Beneficiar / Parteneri

Valoarea totală (Euro)

Modernizare şi eficienţă în administraţia publică Consiliul Local Şendreni/ Consiliul Local Braniştea

Buget total: 22.000

Grant: 19.600

Cofinanţare: 2.400

Parteneriat pentru modernizarea administraţiei locale

Consiliul Local Oancea/ Consiliul Local Vlădeşti

Buget total: 21.990

Grant: 19.790

Cofinanţare: 2.200

Pentru o administraţie publică modernă

Consiliul Local Scânteieşti/ Consiliul Local Frumuşiţa

Buget total: 22.310

Grant: 19.990

Cofinanţare: 2.320

Sistem informatic pentru îmbunătăţirea gestiunii financiare

Consiliul Local Folteşti/ Consiliul Local Măstăcani

Buget total: 22.200

Grant: 19.900

Cofinanţare: 2.300

Parteneriat pentru modernizarea administraţiei publice locale

Consiliul Local Ţepu / Consiliul Local Negrileşti

Buget total: 22.000

Grant: 19.800

Cofinanţare: 2.200

Modernizarea sistemului de administrare a banilor publici

Consiliul Local Slobozia Conachi / Consiliul Local Schela

Buget total: 21.950

Grant: 19.650

Cofinanţare: 2.300

Modernizarea administraţiei publice locale, instrument al procesului de descentralizare

Consiliul Local Tudor Vladimirescu / Consiliul Local Fundeni

Buget total: 22.220

Grant: 19.998

Cofinanţare: 2.222

Descentralizarea financiară prin parteneriat, calea spre o administraţie publică locală modernă

Consiliul Local Ghidigeni / Consiliul Local Priponeşti

Buget total: 22.220

Grant: 19.998

Cofinanţare: 2.222

Parteneriat pentru eficientizarea gestiunii bugetelor publice

Consiliul Local Bereşti / Consiliul Local Bereşti Meria

Buget total: 22.220

Grant: 19.998

Cofinanţare: 2.222

Ameliorarea calitativă a serviciilor administraţiei publice Tg. Bujor

Consiliul Local Tg. Bujor

Buget total: 20.270

Grant: 18.243

Cofinanţare: 2.027

Modernizarea administraţiei publice locale în comunele Vârlezi şi Băneasa

Consiliul Local Băneasa / Consiliul Local Vârlezi

Buget total: 22.000

Grant: 19.800

Cofinanţare: 2.200

Formarea funcţionarilor pentru susţinerea procesului de dezvoltare economică

Consiliul Local Galaţi

Buget total: 22.223

Grant: 20.000

Cofinanţare: 2.223

{tab=Pag. 3}

PROGRAMUL PHARE 2002 COEZIUNE ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ, COMPONENTA DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

 

Titlu proiect

Beneficiar / Parteneri

Valoarea totală (Euro)

Program de instruire pentru dezvoltare de abilităţi manageriale în domeniul mediului

Universitatea Dunărea de Jos Galaţi

Buget total: 25.572

Agent vamal – cursuri de formare şi perfecţionare profesională

Universitatea Dunărea de Jos Galaţi

Buget total: 65.300

Formare profesională şi certificare europeană în informatică

Universitatea Dunărea de Jos Galaţi

Buget total: 94.000

Antreprenor IMM-uri

Universitatea Dunărea de Jos Galaţi

Buget total: 71.500

Crearea centrului de formare în Sisteme Informaţionale Geografice/GIS

Universitatea Dunărea de Jos Galaţi

Buget total: 74.950

CISICA – Conceperea şi implementarea unui sistem de iniţiere şi consiliere pentru debutul în afaceri

Universitatea Dunărea de Jos Galaţi

Buget total: 55.000

Program de instruire pentru dezvoltarea de abilităţi de conducere, organizare şi control în direcţiile managementului firmei, resurselor umane, calităţii, financiar, contabil şi al producţiei

Universitatea Dunărea de Jos Galaţi

Buget total: 50.000

RESTAURO II – Cursuri de instruire pentru restauratori de bunuri culturale – ambient citadin, for public

Muzeul de Istorie Galaţi

Buget total: 70.900

Practici moderne de formare continuă

Şcoala Română de Afaceri – Filiala Galaţi

Buget total: 58.500

ECDL – Oportunităţi şi şanse egale

Şcoala Română de Afaceri – Filiala Galaţi

Buget total: 51.325

Info IMM program de instruire şi consultanţă pentru şomeri

Casa de Cultură a Municipiului Tecuci

Buget total: 53.062

Centrul regional de informare, consiliere profesională şi mediere a muncii

Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi

Buget total: 79.000

Centru de consultanţă pentru resurse umane şi testare profesională

Asociaţia „Patronatul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii”

Buget total: 64.640

Persoană pro-activă versus persoană pro-pasivă

S.C. CONSEDIL SRL Galaţi

Buget total: 45.624,25

CISIMA – Cursuri de instruire pentru şomeri în domeniul mobilei şi amenajărilor interioare

S.C. NEGRO SRL Galaţi

Buget total: 62.700

Formare îngrijitor copii în baza Standardului Ocupaţional

SC STENTOR SRL Galaţi

Buget total: 44.611

Profesiunea de mâine pentru şomerii de azi

Centrul de Calificare şi Recalificare Profesională SOCIAL TRADE S.R.L. Galaţi

Buget total: 44.775

Pachet de măsuri active pentru ocupare – ACTIV

S.C. ANDIRIVAC S.R.L. Galaţi

Buget total: 62.610

Continuă să fii activ! – iniţiative şi oportunităţi de ocupare a forţei de muncă la Galaţi

CSN METAL din România

Buget total: 37.640

Program de dezvoltare a abilităţilor în domeniul farmaceutic – factor al dezvoltării resurselor umane la punctele de lucru ale societăţilor SENSIBLU şi MEDIPLUS EXIM S.A. din Brăila şi Galaţi

S.C. SENSIBLU SRL

Buget total: 79.380

 

 

PROGRAMUL PHARE 2002 COEZIUNE ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ, PROIECTE MARI DE INFRASTRUCTURA

 

Titlu proiect

Beneficiar / Parteneri

Valoare proiect

Reabilitarea drumului naţional DN 2B (E87) Galaţi – Giurgiuleşti Administraţia Naţională a Drumurilor

Buget total: 5.600.000 Euro
Grant: 5.320.000 Euro
Cofinantare: 280.000 Euro

 

SUBPROGRAMUL INVESTIŢII ÎN SERVICII SOCIALE FINANŢAT DE MINISTERUL INTEGRĂRII EUROPENE, LICITAŢIILE I ŞI II

 

Titlu proiect

Beneficiar / Parteneri

Valoarea totală (RON)

Centru de găzduire pe perioadă temporară pentru copiii proveniţi din familii aflate în dificultate

Consiliul Judeţului Galaţi/ Serviciul Public de Asistenţă Socială, Fundaţia Familia

Buget total: 427.833,91

Grant:269.225,55

Cofinanţare: 158.608,36

Centru integrat pentru servicii sociale

Consiliul Local Jorăşti/ Fundaţia de sprijin a vârstnicilor, Serviciul Public de Asistenţă Socială, Fundaţia Familia

Buget total: 432.031,76

Grant: 269.998,26

Cofinanţare: 162.033,50

Centru educativ pentru copii săraci

Consiliul Local Scânteieşti/ Fundaţia Împreună

Buget total: 462.802,98

Grant: 276.142.69

Cofinanţare: 186.660,29

Centru de găzduire pentru perioadă temporară

Consiliul Local Băleni/ Fundaţia Familia

Buget total: 332.416,24

Grant: 217.252,29

Cofinanţare: 115.163,95

Centru educativ pentru copiii săraci

Consiliul Local Tuluceşti/Direcţia Generală pentru Protecţia Drepturilor Copilului

Buget total: 349.264,69

Grant: 233.745,11

Cofinanţare: 115.519,58

Modernizarea şi dotarea centrului social comunitar pentru familii cu copiii aflate în dificultate

Consiliul Local Şendreni/ Fundaţia Familia

Buget total: 165.966,18

Grant: 91.312,2

Cofinanţare: 74.653,98

Complex de servicii sociale pentru persoane cu handicap – Şanse egale

Consiliul Local Şendreni/ Serviciul Public de Asistenţă Socială, Fundaţia Inimă de Copii

Buget total: 400.078,0

Grant: 300.000,0

Cofinanţare: 100.078,0

Cantină socială – „Poftim la masă !”

Consiliul Local Tuluceşti/ Parohia II Sf. Mucenic Gheorghe Tuluceşti

Buget total: 400.525,0

Grant: 297.000,0

Cofinanţare: 108.525,0

Cămin de bătrâni

Consiliul Local Cavadineşti/ Fundaţia de Sprijin a Vârstnicilor Galaţi

Buget total: 515.256,2

Grant: 279.630,0

Cofinanţare: 235.626,2

Cămin de bătrâni în satul Chiraftei

Consiliul Local Măstăcani / Serviciul Public de Asistenţă Socială

Buget total: 430.300,0

Grant: 279.000,0

Cofinanţare: 151.300,0

PROGRAMUL PHARE TVET

 

Titlu proiect

Beneficiar / Parteneri

Valoare totală (Euro)

Componenta Şcoli de Aplicaţie

Grupul Şcolar Industrial de Marină Galaţi

151.700
 

Grupul Şcolar de Industrie Alimentară Dumitru Motoc Galaţi

142.600
 

Grupul Şcolar Agricol Tecuci, Galaţi

142.000
 

Grupul Şcolar Radu Negru Galaţi

150.000

Componenta Centre de Resurse

Grupul Şcolar de Industrie Alimentară Elena Doamna Galaţi

147.700

 

PROGRAMUL PHARE 2001 COEZIUNE ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ – SCHEMA DE INVESTIŢII ÎN SERVICII SOCIALE

 

Titlu proiect

Beneficiar / Parteneri

Valoare totală (Euro)

Centru social comunitar pentru mama si copilul abuzat 

Consiliul Judeţului Galaţi/ DGPDC, Fundaţia Familia, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Galaţi, Fundaţia Academia Millennium Cercle

Buget total: 153.700

Grant: 136.700

Cofinanţare: 17.000

Centru de reabilitare şi reintegrare socială a copilului delincvent

Consiliul Judeţului Galaţi/ DGPDC, Fundaţia Familia, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Galaţi

Buget total: 133.700

Grant: 118.700

Cofinanţare: 15.000

Centru de reabilitare şi recuperare socio – medicală

Consiliul Local Galaţi

Buget total: 221.000

Grant: 198.900

Cofinanţare: 22.100

Agenţia comunitară de servicii sociale Alternativa – Centrul de zi pentru persoane cu handicap

Consiliul Local Galaţi/ Serviciul de Asistenţă Publică, Asociaţia pentru Copii cu Handicap Sever Cascada, Fundaţia Nursing Comunitar Galaţi

Buget total: 217.030

Grant: 195.085

Cofinanţare: 21.945

Bătrânii de lângă noi – Centrul de îngrijire şi asistenţă nr. 56

Consiliul Local Galaţi

Buget total: 25.068

Grant: 22.511

Cofinanţare: 2.557

Centru social integrat – O viaţă mai bună

Consiliul Local Tecuci/ Fundaţia Familia, Fundaţia de Sprijin a Vậrstnicilor, Fundaţia Academia Millennium Cercle Bucureşti, DGPDC

Buget total: 184.918

Grant: 164.918

Cofinanţare: 20.000


PROGRAMUL FONDUL COMUN PENTRU PROIECTE MICI ROMÂNIA – REPUBLICA MOLDOVA

Titlu proiect

Beneficiar / Parteneri

Valoare totală (Euro)

Gastronomie fără frontiere

Grupul Şcolar de Industrie Alimentară Dumitru Moţoc Galaţi

10.194,4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PROGRAMUL ACCESUL LA EDUCAŢIE AL GRUPURILOR DEZAVANTAJATE, CU FOCALIZARE PE RROMI

 

Titlu proiect

Beneficiar / Parteneri

Valoare totală (Euro)

Eurrom – cursuri profesionale pentru copii rromi

Inspectoratul Scolar Judeţean Galaţi/ Consiliul Judeţului Galaţi, Alianţa Rromilor din judeţul Galaţi, Casa Corpului Didactic Galaţi

Bugetul total: 550.000 

Grant: 495.000 

Cofinanţare: 55.000

 

PROGRAMUL PHARE 2000 COEZIUNE ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ – PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ

 

Titlu proiect

Beneficiar / Parteneri

Valoare totală (Euro)

Îmbunătăţirea traficului pe drumul DN 24 (E581) – secţiunea Km 17+400 – 23+400 Tecuci

Administraţia Naţională a Drumurilor

Buget total: 5.600.000

Grant: 5.320.000

Cofinanţare: 280.000

 

PROGRAMUL DE FINANŢARE DE MICRO PROIECTE – FONDUL EUROPA

 

Titlu proiect

Beneficiar / Parteneri

Valoare totală (Euro)

9 MAI – ZIUA EUROPEI

Consiliul Judeţului Galaţi / Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport Galaţi, Muzeul de Istorie Galaţi şi Inspectoratul de Cultură Galaţi

Grant: 1.400

Centru de Informare Europa

Consiliul Judeţului Galaţi / Centrul EUROINFO al Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi

Buget total: 29.509

Grant: 24.483

Cofinanţare: 5.026

Uniunea Europeană vine la tine în liceu

Consiliul Judeţului Galaţi / Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Grupul Şcolar Gh. Asachi

Buget total: 31.134

Grant: 24.734

Cofinanţare: 6.400

PROGRAMUL PHARE 2000 COEZIUNE ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ – DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE ÎN CONTEXTUL RESTRUCTURĂRII INDUSTRIALE, LICITAŢIILE I ŞI II

 

Titlu proiect

Beneficiar / Parteneri

Valoare totală (Euro)

REFORM – Reţea regională de Centre de Formare Continuă şi Managementul Calităţii Totale

Universitatea Dunărea de Jos Galaţi / Consiliul Judeţului Galaţi; Consiliul Judeţean Brăila; Consiliul Judeţean Buzău; Consiliul Judeţean Tulcea; Consiliul Judeţean Vrancea; Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi; Universitatea Maritimă Constanţa; Pacificstream Com Ltd. UK; Instituto de Materiais, Manutancao, Ambiente e Siguranca, Portugalia; Instituto Superior Tecnico, Portugalia; AJOFM Galaţi

Buget total: 375.000

Grant: 300.000

Cofinanţare: 75.000

EUROMASTER – Cursuri postuniversitare cu recunoaştere reciprocă a două diplome

Universitatea Dunărea de Jos Galaţi / Consiliul Judeţului Galaţi; Consiliul Judeţean Brăila; Consiliul Judeţean Buzău;Consiliul Judeţean Tulcea; Consiliul Judeţean Vrancea; Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi; AJOFM Galaţi

Buget total: 190.910

Grant: 152.704

Cofinanţare: 38.206

RESTAURO – cursuri de instruire pentru restauratori de monumente istorice şi de arhitectura

Muzeul de Istorie Galaţi / Centrul pentru Formare, Educaţie Permanentă şi Management în Domeniul Culturii Bucureşti, Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Galaţi

Buget total: 33.288

Grant: 25.708

Cofinanţare: 7.580

Dezvoltarea resurselor umane în domeniile: construcţiilor, urbanismului şi amenajării teritoriului

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti / Consiliul Judeţului Galaţi, Consiliul Judeţean Tulcea

Buget total: 230.160

Grant: 185.960

Cofinanţare: 44.200

Reţea Regională de centre de instruire pentru tineri proveniţi din instituţiile de ocrotire

Consiliul Judeţean Vrancea / Consiliul Judeţului Galaţi; Consiliul Judeţean Vrancea; Direcţia Judeţeană de Protecţie a Drepturilor Copilului Galaţi; Direcţia Judeţeană de Protecţie a Drepturilor Copilului Vrancea; AJOFM Galaţi; A.J.O.F.M. Vrancea

Buget total: 165.565

Grant: 125.565

Cofinanţare: 40.000

Tradiţie şi reintegrare socială

Episcopia Dunării de Jos Galaţi / Centrul Cultural Dunărea de Jos Galaţi

Buget total: 29.507

Grant: 17.571

Cofinanţare: 11.936

Reintegrarea socială prin meşteşug

Centrul Cultural Dunărea de Jos Galaţi / Primăria Tuluceşti

Buget total: 73.503,5

Grant: 49.998,5

Cofinanţare: 23.505

Calitatea serviciilor în administraţia publică

Fundaţia pentru Promovarea Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii / Consiliul Judeţului Galaţi

Buget total: 62.500

Grant: 50.000

Cofinanţare: 12.500

{tab=Pag. 4}

PROGRAMUL SAPARD – Măsura 2.1. – Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale

Titlu proiect Beneficiar Valoare totală (RON)

Alimentare cu apă

Consiliul Local al comunei Bălăbăneşti

2.408.956,2313

Alimentare cu apă potabilă

Consiliul Local al comunei Cerţeşti

2.554.182,4885

Alimentare cu apă potabilă

Consiliul Local al comunei Fârţăneşti

2.473.062,3295

Alimentare cu apă potabilă

Consiliul Local al comunei Griviţa

1.496.302,4102

Alimentare cu apă

Consiliul Local al comunei Munteni

2.409.307,4415

Alimentare cu apă potabilă

Consiliul Local al comunei Nămoloasa

1.487.998,0322

Alimentare cu apă potabilă

Consiliul Local al comunei Piscu

2.559.974,4221

Extindere alimentare cu apă

Consiliul Local al comunei Scânteieşti

1.738.484,6413

Extindere alimentare cu apă

Consiliul Local al comunei Tuluceşti

2.709.718,2573

Reabilitare reţea stradală

Consiliul Local al comunei Corod

2.319.399,7849

Alimentare cu apă

Consiliul Local al comunei Şendreni

1.902.842,3954

Reabilitare drum comunal şi reţea stradală

Consiliul Local al comunei Bălăşeşti

23.192.420.311

Modernizare drumuri

Consiliul Local al comunei Băneasa

19.779.040.452

Alimentare cu apă

Consiliul Local al comunei Cosmeşti

22.042.009.281

Modernizare drumuri comunale

Consiliul Local al comunei Drăgăneşti

26.382.253.883

Reabilitare reţea stradală

Consiliul Local al comunei Frumuşiţa

26.371.972.480

Modernizare drumuri comunale

Consiliul Local al comunei Suceveni

14.793.624.095

Reabilitare drum comunal şi reţea stradală

Consiliul Local al comunei Vârlezi

25.885.107.788

Modernizare drumuri comunale

Consiliul Local al comunei Slobozia Conachi

20.997.459.264

Modernizare drumuri

Consiliul Local al comunei Matca

14.472.048.118

Modernizare drumuri

Consiliul Local al comunei Tudor Vladimirescu

24.163.462.903

Modernizare drumuri

Consiliul Local al comunei Vânători

29.274.388.555

Extindere alimentare cu apa potabilă

Consiliul Local al comunei Rediu

14.577.333.303

Extindere alimentare cu apă

Consiliul Local al comunei Ghidigeni

27.375.272.800

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII ŞI PROGNOZEI ŞI MINISTERUL COMUNICAŢIEI ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI – PARCURI INDUSTRIALE

 

Titlu proiect

Beneficiar/Parteneri

Valoare totală (mii lei)

Parc de Tehnologie a Informaţiei – PARC DE SOFTWARE Galaţi

S.C. CONSMANAGEMENT Parc de Soft S.R.L. Galaţi / Consiliul JudeţuluI Galaţi, Consiliul Local Galaţi, Universitatea Dunărea de Jos Galaţi, Navrom – Centru de Afaceri S.A.

Buget total: 4.529.637,2

Grant: 1.000.000,0

Cofinanţare: 3.529.637,2


PROGRAMUL RICOP- COMPONENTA LUCRĂRI PUBLICE

 

Titlu proiect

Autoritate de Implementare Locală / Parteneri

Valoare totală (Euro)

Sistem alimentare cu apă

Consiliul Judeţului Galaţi / Consiliul Local al comunei Bălăşeşti

Buget total: 194.152

Grant: 163.712

Cofinanţare: 30.440

Extindere sistem alimentare cu apă

Consiliul Judeţului Galaţi / Consiliul Local al comunei Băleni

Buget total: 145.061

Grant: 111.995

Cofinanţare: 33.066

Reparare şi consolidare şcoală

Consiliul Judeţului Galaţi / Consiliul Local al comunei Cavadineşti

Buget total: 343.069

Grant: 239.296

Cofinanţare: 103.773

Reabilitare sistem alimentare cu apă

Consiliul Judeţului Galaţi / Consiliul Local al comunei Cerţeşti

Buget total: 184.411

Grant: 135.400

Cofinanţare: 49.011

Sistem alimentare cu apă

Consiliul Judeţului Galaţi / Consiliul Local al comunei Corod

Buget total: 227.130

Grant: 182.200

Cofinanţare: 44.930

Reabilitare sistem alimentare cu apă

Consiliul Judeţului Galaţi / Consiliul Local al comunei Folteşti

Buget total: 205.385

Grant: 157.173

Cofinanţare: 48.212

Optimizare alimentare cu apă

Consiliul Judeţului Galaţi / Consiliul Local al comunei Iveşti

Buget total: 171.803

Grant: 131.591

Cofinanţare: 40.212

Refacere pod de beton armat

Consiliul Judeţului Galaţi / Consiliul Local al comunei Nicoreşti

Buget total: 81.549

Grant: 64.188

Cofinanţare: 17.361

Optimizare sistem alimentare cu apă

Consiliul Judeţului Galaţi / Consiliul Local al comunei Pechea

Buget total: 175.733

Grant: 150.939

Cofinanţare: 24.794

Reabilitare drum rural

Consiliul Judeţului Galaţi / Consiliul Local al comunei Rediu

Buget total: 56.904

Grant: 48.354

Cofinanţare: 8.550

Extinderea reţelei de alimentare cu apă

Consiliul Judeţului Galaţi / Consiliul Local al comunei Scânteieşti

Buget total: 118.014

Grant: 99.479

Cofinanţare: 18.535

Pietruire ulita sat Hanu Conachi

Consiliul Judeţului Galaţi / Consiliul Local al comunei Fundeni

Buget total: 111.070

Grant: 78.858

Cofinanţare: 32.212

Centrală termică pentru spital

Consiliul Judeţului Galaţi / Consiliul Local al orasului Tg. Bujor

Buget total: 50.010

Grant: 40.541

Cofinanţare: 9.469

Extindere alimentare cu apă

Consiliul Judeţului Galaţi / Consiliul Local al comunei Ţepu

Buget total: 214.313

Grant: 160.903;

Cofinanţare: 53.410

Pod peste pârâul Suhurlui, comuna Slobozia Conachi

Consiliul Judeţului Galaţi / Consiliul Local al comunei Slobozia Conachi

Buget total: 77.435

Grant: 64.518

Cofinanţare: 12.917

Consolidare şi modernizare şcoală generală Valea Mărului

Consiliul Judeţului Galaţi / Consiliul Local al comunei Valea Mărului

Buget total: 242.819

Grant: 192.869

Cofinanţare: 49.950

Centru de formare profesională, comuna Slobozia Conachi

Consiliul Judeţului Galaţi / Consiliul Local al comunei Slobozia Conachi

Buget total: 83.720

Grant: 49.341

Cofinanţare: 34.379

Reabilitarea instalaţiilor de aducţiune şi înmagazinare apă potabilă pentru satul Nicoreşti

Consiliul Judeţului Galaţi / Consiliul Local al comunei Nicoreşti

Buget total: 194.155

Grant: 157.312

Cofinanţare: 36.843

Asfaltare drumuri rurale, comuna Barcea

Consiliul Judeţului Galaţi / Consiliul Local al comunei Barcea

Buget total: 273.612

Grant: 240.443

Cofinanţare: 33.169

Dezvoltare şi modernizare drumuri rurale în comuna Suceveni

Consiliul Judeţului Galaţi / Consiliul Local al comunei Suceveni

Buget total: 279.945

Grant: 223.470

Cofinanţare: 56.475

PROGRAMUL DE FINANŢARE FONDUL ROMÂN DE DEZVOLTARE SOCIALĂ – COMPONENTA MICA INFRASTRUCTURĂ RURALĂ
 

Titlu proiect

Beneficiar/Parteneri

Valoare totală (USD)

Alimentare cu apă potabilă, Sat Tămăoani, comuna Frumuşiţa

Consiliul Local Frumuşiţa

Buget total: 122.504

Grant: 75.000

Modernizare drumuri, sat Onciu, comuna Bereşti Meria – 0,8 km

Consiliul Local Bereşti Meria

Buget total: 33.000

Grant: 31.700

Alimentare cu apă, sat Pleşa, comuna Bereşti Meria – 0,8 km

Consiliul Local Bereşti Meria

Buget total: 82.500

Grant: 75.000

Modernizare drumuri, sat Prodăneşti, comuna Bereşti Meria – 2 km

Consiliul Local Bereşti Meria

Buget total: 75.000

PROGRAMUL DE FINANŢARE FONDUL ROMÂN DE DEZVOLTARE SOCIALĂ – COMPONENTA SERVICII SOCIALE COMUNITARE

 

Titlu proiect

Beneficiar/Parteneri

Valoare totală (USD)

Centru de informare şi consiliere în carieră

Alianţa pentru Unitatea Rromilor din judeţul Galaţi/ Consiliul Judeţului Galaţi, Prefectura Judeţului Galaţi

Buget total: 24.757

Grant: 17.407

Cofinanţare: 7.350

Meseria de părinte

Fundaţia Împreună / Consiliul Judeţului Galaţi, Direcţia Generală pentru Protecţia Drepturilor Copilului Galaţi

Buget total: 19.320

Grant: 11.920

Cofinanţare: 7.400

Centru comunitar de informare şi consiliere

Fundaţia de Sprijin a Vârstnicilor / Primăria Municipiului Galaţi, Alianţa pentru Unitatea Rromilor din România – filiala Galaţi, Direcţia Judeţeaqnă de Sănătate Publică a Judeţului Galaţi, Direcţia de Muncă şi Solidaritate Socială a Judeţului Galaţi, Primăria oraşului Bereşti, Primăria comunei Iveşti, Primăria comunei Ghidigeni

Buget total: 20.288

Grant: 12.212

Cofinanţare: 8.076

Centru arte şi meserii tradiţionale rrome – Centru pilot de reflecţie asupra meşteşugurilor tradiţionale ale rromilor Alianţa Rromilor din judeţul Galaţi/Consiliul Judeţului Galaţi

Buget total: 17.800 USD
Grant: 10.400 USD
Cofinanţare: 7.400 USD

Centru de zi pentru copii în dificultate, în comuna Schela Consiliul Local Schela/Consiliul Judeţului Galaţi

Buget total: 24.695 USD
Grant: 19.217 USD
Cofinanţare: 5.478 USD

PROGRAMUL PHARE TEMPUS

 

Titlu proiect

Beneficiar/Parteneri

Valoare totală (Euro)

TEMPUS PHARE JOINT EUROPEAN PROJECT

Formarea funcţionarilor publici din administraţie în domeniul acquis-ului comunitar

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Bucureşti/ Consiliul Judeţului Galaţi, Universitatea Montpellier (Franţa), Universitatea de Vest Timişoara, Universitatea Dunărea de Jos Galaţi, European Public Law Centre Atena, Primăria Municipiului Bucureşti, Primăria Municipiului Timişoara, Consiliul Judeţului Timiş, Conseil General de L׳Herault CNFPT Montpellier

Grant: 207.210

Management educaţional

Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi / Consiliul Judeţului Galaţi, Universităţile din Bacău, Târgovişte, Târgu Mureş, Ploieşti, Braşov, Constanţa, Ministerul Educaţiei Naţionale, F.P.I.P.M.M. Galaţi, Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Galaţi, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi

Grant: 192.320

PHARE TEMPUS OVIDE

 

Organizarea şi dezvoltarea IMM-urilor

 

Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi / Consiliul Judeţului Galaţi, Universitatea Paris XII (Val de Marne) – Franţa, Camera de Comerţ şi Industrie Galaţi, Camera de Comerţ şi Industrie Bruxelles, Centrul Naţional al Administraţiei Publice Teritoriale-Franţa, Fundaţia de Studii şi Cercetări Sociale – Paris, Universitatea din Orléans, Camera de Comerţ şi Industrie Mid Yorkshire – Huddersfield, Marea Britanie, Universitatea Vigo (Spania)

Grant: 126.000

 

FUNDAŢIA PRINCIPESA MARGARETA – Un copil o familie

 

Titlu proiect

Beneficiar/Parteneri

Valoare totală (USD)

Locul meu e acasă

Fundaţia Inimă de Copil Galaţi / Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Drepturilor Copilului Galati

Buget total: 16.000

Grant: 16.000

Din nou la şcoală

Fundaţia Inimă de Copil Galaţi / Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Drepturilor Copilului Galaţi

Buget total: 16.000

Grant: 16.000

Centru de Zi pentru Copiii Aflaţi în Dificultate

Fundaţia Familia Galaţi / Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Drepturilor Copilului Galaţi

Buget total: 16.000

Grant: 16.000

Dreptul la viaţă – Dreptul la şcoală

Fundaţia Betesda Galaţi / Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Drepturilor Copilului Galaţi

Buget total: 16.000

Grant: 16.000

Centru de Consiliere a Familiilor şi a Tinerilor Necăsătoriţi Aflaţi în Dificultate

Fundaţia Filantropia Galaţi / Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Drepturilor Copilului Galaţi

Buget total: 16.000

Grant: 16.000

 

PROGRAMUL PHARE RO 9905.02 COPIII MAI ÎNTÂI – LICITAŢIA I

 

Titlu proiect

Beneficiar/Parteneri

Valoare totală (Euro)

Centru maternal

Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Drepturilor Copilului / Inspectoratul Judeţean de Poliţie Galaţi, Cotidianul Viaţa Libera

 

Bugetul total:  101.150

Grant:101.150

PROGRAMUL PHARE RO 9905.02 COPIII MAI ÎNTÂI – LICITAŢIA II

Titlu proiect

Beneficiar/Parteneri

Valoare totală (Euro)

Noua noastră casa

Direcţia Generală pentru Protecţia Drepturilor Copilului Galaţi 

 

Buget total: 296.821

Grant: 234.916

Cofinanţare: 61.905

O casă pentru fiecare

Direcţia Generală pentru Protecţia Drepturilor Copilului Galaţi

Buget total: 237.950

Grant: 205.732

Cofinanţare: 32.218

{tab=Pag. 5}

PROGRAMUL FUNDAŢIILOR OLANDEZE DE COOPERARE ÎN EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST (CNF)

Titlu proiect

Beneficiar/Parteneri

Valoare totală (Euro)

Centru integrat de servicii sociale pentru persoane infectate şi afectate HIV/SIDA

Asociaţia Zâmbete de Copii din Galaţi în parteneriat cu Consiliul Judeţului Galaţi

 

Buget total: 60.500

Grant: 55.000

Cofinanţare: 5.500

 

PROGRAMUL NAŢIUNILOR UNITE (PNUD), PROGRAMUL ACTIVITĂŢI DE IMPLEMENTARE ŞI MONITORIZARE A STRATEGIEI PRIVIND ÎMBUNĂTĂŢIREA SITUAŢIEI ROMILOR – 2004

Titlu proiect

Beneficiar/Parteneri

Valoare totală (RON)

Mai aproape de şcoală

Consiliul Local Frumuşiţa / Alianţa Romilor din judeţul Galaţi

Buget total: 331.365,424

Grant 298.228,8816

Cofinanţare: 33.136,5424

 

FUNDAŢIA PENTRU DEZVOLTAREA SOCIETĂŢII CIVILE – FDSC

 

Titlu proiect

Beneficiar / Parteneri

Valoare totală (Euro)

Program de ajutorare a vârstnicilor maltrataţi – judeţele Galaţi, Brăila, Tulcea

Fundaţia de Sprijin a Vârstnicilor / Uniunea Judeţeană a Pensionarilor Galaţi

 

Buget total: 31.339
Grant: 26.199

Cursuri de îngrijire comunitară

Fundaţia de Sprijin a Vârstnicilor Galaţi, Fundaţia Lumina Brăila / Uniunea Generală a Pensionarilor din România-filiala Galaţi 

Grant: 3.000 

Emiterea actelor de identitate pentru rromii din regiunea sud – est 

Alianţa pentru Unitatea Rromilor / Serviciul Judeţean de Evidenţă Informatizată a Persoanei Galaţi

Buget total:55.901

Grant: 44.162

Program de sprijin al mamei şi copilului victime ale violenţei în familie

Fundaţia Familia / Inspectoratul Judeţean de Poliţie Galaţi – Compartimentul de prevenire şi combatere a criminalităţii, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Organizaţia HELP FÜR MENSCHEN – AUSTRIA Filiala Galaţi 

Buget total: 64.432
Grant: 49.900 Cofinanţare: 14.532

Centru Social Integrat – AVASA BAXTALE KETANES

Consiliul Local al Municipiului Tecuci 

Buget total: 49.173

Grant: 44.256 Cofinanţare: 4.917

Casă deschisă pentru bătrânii străzii 

Fundaţia de Sprijin a Vârstnicilor Galaţi / Uniunea Judeţeană a Pensionarilor şi Fundaţia Împreună

Buget total: 62.343

Grant: 49.143

Cofinanţare: 13.200

Adăpost temporar pentru copiii străzii 

Fundaţia Familia / Consiliul Judeţului Galaţi Buget total: 52.396 Grant: 45.799 Cofinanţare: 6.597

Centru de voluntariat Danubius

Fundaţia de Sprijin a Vârstnicilor Galati 

Buget total:23.766 Grant:19.446 Cofinanţare: 4.320

Program de sprijin al mamei şi copilului victime ale violenţei în familie

Fundaţia Familia / Inspectoratul Judeţean de Poliţie Galaţi – Compartimentul de prevenire şi combatere a criminalităţii, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Organizaţia HELP FÜR MENSCHEN – AUSTRIA Filiala Galaţi 

Buget total: 64.432 Grant: 49.900 Cofinanţare: 14.532

 

PROGRAMUL DE FINANŢARE EUC NORD – DANEMARCA

 

Titlu proiect

Beneficiar / Parteneri

Valoare totală (Euro)

Formarea funcţionarilor publici – Componenta procesului de pre-aderare la Uniunea Europeană

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Bucureşti/Consiliul Judeţului Galaţi, Prefectura Braşov, Consiliul Judeţean Teleorman, Primăria municipiului Tulcea, Primăria sectorului 2 Bucureşti, Primăria sectorului 3 Bucureşti

Grant: 83.000

 

PROGRAMUL USAID/ECOLINKS

 

Titlu proiect

Beneficiar / Parteneri

Valoare totală (USD)

INFOCENTRU Tecuci

F.P.I.P.M.M. Galaţi / Consiliul Judeţului Galaţi

Grant: 25.029

Reducerea consumului de energie la staţiile de pompare în municipiul Galaţi

Consiliul Local al Municipiului Galaţi

Buget total: 43.349

Grant: 43.349


PROGRAMUL CHILDNET – USAID

Titlu proiect

Beneficiar / Parteneri

Valoare totală (USD)

Deprinderi pentru viata

Fundaţia Inimă de copil/ Direcţia Generală pentru Protecţia Copilului Galaţi, Direcţia Generală pentru Protecţia Copilului Brăila

Buget total: 240.731

Grant: 143.166

Cofinanţare: 97.565

Abilităţi de viaţă independentă – soluţii pentru dezinistituţionalizare

Asociatia Salvaţi copiii Bucureşti/ Direcţia Generală pentru Protecţia Copilului Dâmboviţa, Galaţi, Iaşi, Neamţ, Vaslui, Junior Achievement, Confederaţia Naţională a Angajatorilor Români

Buget total: 242.040

Grant: 156.873

Cofinanţare: 85.167

Împreună acasă

Fundaţia Inimă de Copil/ Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Drepturilor Copilului Galaţi, USAID – World Learning – Project Consult International

Buget total: 332.088

Grant: 199.210

Cofinanţare: 132.878

Servicii comunitare pentru prevenirea instituţionalizarii şi integrare familială

Fundaţia Internaţională pentru Copil şi Familie Bucureşti / Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Drepturilor Copilului Galaţi, USAID – World Learning – Project Consult International, Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Drepturilor Copilului Vâlcea, Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Drepturilor Copilului Braşov

Buget total: 270.858

Grant: 198.898

Cofinanţare: 71.960

PROGRAMUL DE FINANŢARE STREET KIDS ROMÂNIA, COMPONENTA PIEMONTE VĂ PREGĂTEŞTE PENTRU VIATA
 
 

Titlu proiect

Beneficiar / Parteneri

Valoare totală (Euro)

Atelier şcoală confecţii textile

Direcţia Generală pentru Protecţia Drepturilor Copilului Galaţi/ Consiliul Judeţului Galaţi, S.C. Alex Comprest SRL Tecuci

Buget total: 120.418

Valoare grant: 50.000

 

PROGRAMUL PHARE 2000 COEZIUNE ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ, COMPONENTA SCHEMA DE CONSULTANŢĂ ŞI INSTRUIRE PENTRU ÎNTREPRINDERI MICRO, MICI ŞI MIJLOCII

 
 

Titlu proiect

Beneficiar / Parteneri

Valoare totală (Euro)

Consultanţă în domeniul calităţii

Fundaţia pentru Promovarea Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii

Bugetul total: 34.637

Grant: 20.782

Cofinanţare: 13.855

 
PROGRAMUL PHARE – 98 POLITICI REGIONALE ŞI DE COEZIUNE, RESTRUCTURARE INDUSTRIALĂ ŞI RESURSE UMANE

 
 

Titlu proiect

Beneficiar / Parteneri

Valoare totală (Euro)

PROMOPOL

Fundaţia pentru Promovarea Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii/ Consiliul Judeţului Galaţi, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi şi S.C. Veritas S.R.L. Galaţi

Buget total: 112.050

Grant: 42.061

Cofinanţare: 69.989

Centru de consultanţă bursiera

F.P.I.P.M.M. Galaţi/ S.C. CCI VERITAS S.R.L.

Buget total: 137.879

Grant: 61.839

Cofinanţare: 70.040

Centru pilot de specializare postuniversitară la distanţă Ro-lodes

Fundaţia Clubul Gălăţean al Mării Negre Galaţi

Buget total: 66.330

Grant: 39.755

Cofinanţare: 26.575

PROGRAMUL PHARE SESAM

Titlu proiect

Beneficiar / Parteneri

Valoare totală (Ecu)

Centru de sprijin al familiilor cu mulţi copii aflate în situaţii de risc social

Fundaţia Familia/Consiliul Judeţului Galaţi, Şcoala Postliceală Carol Davila, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi, SC GALMOPAN SA, SC Martens SA, Organizaţia Help Fur Menschen Austria, filiala Galaţi, Fundaţia Creştin-Ortodoxă Filantropia

Buget total: 135.260

Grant: 67.630

Cofinanţare: 67.630

Servicii sociale de sprijin a familiilor de vârstnici şi a vârstnicilor aflaţi în situaţii de risc social

Fundaţia de Sprijin a Vârstnicilor/Consiliul Judeţului Galaţi

Buget total: 120.000

Grant: 60.000

Cofinanţare: 60.000

FONDUL DE SPRIJINIRE A INIŢIATIVELOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ (FIDEL)

Titlu proiect

Beneficiar / Parteneri

Valoare totală (Ecu)

Centru integrat de croitorie broderie

Fundaţia pentru Promovarea Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii/ Consiliul Judeţului Galaţi, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi, Universitatea Dunărea de Jos Galaţi, Prefectura Judeţului Galaţi, Fundaţia Şcoala Română de Afaceri- filiala Galaţi, Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii – filiala Galaţi, Agenţia Judeţeană Pentru Ocuparea Forţei de Muncă, S.C. ISPAT SIDEX S.A. Galati, S.C. Arta Confectiei C.A., S.C. Cozamin S.R.L., S.C. Adina S.R.L., S.C. METEX S.A. Galati, S.C. Veritas S.R.L., S.C. Brocart S.R.L., S.C.DincoRom S.R.L., S.C. S.F. Tex S.A., S.C. Boboc&Ghermăneanu S.R.L., S.C. Galfirtex S.A., S.C. Galatex S.A., Banca Română de Dezvoltare – filiala Galaţi

Buget total: 226.332

Grant: 100.000

Cofinanţare: 126.332

 

PROGRAMUL PHARE 1997 – PROGRAM DE COMBATERE A EFECTELOR CAUZATE DE INUNDAŢII

Titlu proiect

Beneficiar / Parteneri

Valoare totală (Ecu)

Combaterea fenomenului de alunecare de teren în comuna Slobozia Conachi, sat Izvoarele

Consiliul Judeţului Galaţi

Grant: 102.480

Execuţie drenuri, şanţuri de dirijare a apei freatice, comuna Vânători

Consiliul Judeţului Galaţi

Grant: 136.590

Refacere sediu Consiliu Local, comuna Vânători

Consiliul Judeţului Galaţi

Grant: 146.850

 

 

 

 

 

 

PROGRAMUL PHARE DE ÎNLĂTURARE A EFECTELOR CALAMITĂŢILOR DIN ANII 1997 – 1998

Titlu proiect

Beneficiar / Parteneri

Valoare totală (Ecu)

Refacere terasamente Faleza Dunării – zona Turn TV

Consiliul Judeţului Galaţi

Grant: 299.990

Consolidare Teatrul muzical Nae Leonard

Consiliul Judeţului Galaţi

Grant: 211.900

Consolidare Faleza Brateş – Zona Grădina Publică

Consiliul Judeţului Galaţi

Grant: 191.000

Lucrări de terasare şi consolidare, comuna Valea Mărului

Consiliul Judeţului Galaţi

Grant: 28.460

{/tabs}

Anterior Închidere oficialã proiect (video)

Link-uri Utile

Biblioteca „V.A.Urechia” Galati

TUR VIRTUAL

cjgalati.ro © 2023