Proiecte de hotărâre – ședință ordinară – CJG (decembrie 2023)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri:

privind: aprobarea plății, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Fundaţiei Medicale Universitare „Dunărea de Jos” Galaţi, pentru anul 2023

privind: continuarea, în anul 2024, a prestării serviciilor de asistenţă, consultanţă şi reprezentare juridică, necesare pentru finalizarea dosarelor aflate în curs de soluționare, potrivit contractului în derulare, şi aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare pentru Judeţul Galaţi, în anul 2024

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici finali prevăzuți în Proiectul Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiţie: „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul județean DJ 242 A”

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din documentația Studiu de Fezabilitate pentru proiectul “ZONĂ DE AGREMENT CU INSTALAȚII DE TIP SANIE, PISTE BICICLETE TIP MONTAN, LOC DE JOACĂ ȘI RELAXARE ÎN PĂDUREA GÂRBOAVELE, JUDEȚUL GALAȚI”

privind: aprobarea acordului de parteneriat între Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., încheiat pentru proiectul „Elaborarea Studiului de Fezabilitate, realizarea documentației tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) și obținerea Autorizației de Construire (A.C.) pentru obiectivul de investiții «Drum de legătură între DN 25 și DX Brăila – Focșani, sector UAT județul Galați»”

privind: aprobarea proiectului „Elaborarea Studiului de Fezabilitate, realizarea documentației tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) și obținerea Autorizației de Construire (A.C.) pentru obiectivul de investiții «Drum de legătură între DN 25 și DX Brăila – Focșani, sector UAT județul Galați»” și a cheltuielilor legate de proiect

privind: stabilirea preţului mediu/tonă de masă verde obţinută de pe pajişti, pentru anul fiscal 2024, în judeţul Galaţi

privind: aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole în vederea calculului venitului brut din arendă pentru anul fiscal 2024, în judeţul Galaţi

privind: aprobarea de acte adiționale la Contractele de Delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a Unității Administrativ Teritoriale Județul Galați, încheiate la data de 30.06.2023;

privind: aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi pentru anul fiscal 2024

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 283 din 23 august 2023 privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galați asupra unor imobile (terenuri și construcții) aflate în proprietatea publică a judeţului Galaţi

privind: constituirea dreptului de administrare în favoarea Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galați asupra unor imobile (terenuri și construcții) aflate în proprietatea publică a judeţului Galaţi

privind: trecerea unui imobil din domeniul public al Județului Galați în domeniul public al Statului Român

privind: aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.11.2023

privind: modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

privind: modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi

privind: modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului de Artă Vizuală Galaţi

privind: modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

privind: modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi

privind: modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc Tg. Bujor, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

privind: aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Reabilitare termică și modernizare energetică a instalațiilor aferente Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați”

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 23/31.01.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici și Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiție „Amenajare Spații de Creație Plastică și Expozițională în Aer Liber”

privind: aprobarea Studiului de fundamentare, Documentului de poziție, delegarea serviciilor de operare, documentației de atribuire precum și acordarea unui mandat special pentru reprezentantul UAT Județul Galați în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați

privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) și Proiectul Tehnic (PT) privind realizarea obiectivului de investiţie: “Reabilitarea, modernizarea și dotarea Centrului de Zi pentru Integrarea Socio-Profesională a Persoanelor Adulte cu Dizabilități”din Galați, str.Brăilei nr.138B

privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) și Proiectul Tehnic (PT) privind realizarea obiectivului de investiţie: “Reabilitarea, modernizarea și dotarea Centrului de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Pentru Voi”din Galați, str.Brăilei nr.138B

privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) privind realizarea obiectivului de investiţie: “Restaurare și punere în valoare a sitului arheologic Piroboridava. Etapa I – Conservare-consolidare taluzuri sit arheologic și Etapa II – Conservare-restaurare vestigii arheologice, muzeu de sit, parc cu tematică arheologică”

privind: modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi

privind: modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi

privind: modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi

privind: modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Bibliotecii Judeţene „V. A. Urechia” Galaţi

privind: rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi, al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2023 şi estimările pe anii 2024-2026

privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) privind realizarea obiectivului de investiţie: “Reabilitare termică și modernizare energetică a instalațiilor aferente Spitalului Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei Galați”

privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: “REABILITARE GRADINA BOTANICA SI CREAREA DE FACILITATI DE TURISM PENTRU TINERI, COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTE ALE NATURII”RASVAN ANGHELUTA” GALATI”

Anterior Proiecte de hotărâre – ședință extraordinara – CJG (publicat 14 decembrie 2023)

Link-uri Utile

Biblioteca „V.A.Urechia” Galati

TUR VIRTUAL

cjgalati.ro © 2023