Proiecte de hotărâre – ședință ordinară – CJG (ianuarie 2024)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri: 1. privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici finali ai obiectivului de investiție „Stație de Transfer și Stație de Compostare Tecuci, Componentă a Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Galați” 2. privind: constituirea dreptului de administrare în favoarea Direcției Generale de Asistență […]

Proiecte de hotărâre – ședință extraordinara – CJG (publicat 12 ianuarie 2024)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri: privind: aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Reabilitare termică și modernizare energetică a instalațiilor aferente Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați” privind: aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Eficientizare energetică […]

Proiecte de hotărâre – ședință ordinară – CJG (decembrie 2023)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri: privind: aprobarea plății, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Fundaţiei Medicale Universitare „Dunărea de Jos” Galaţi, pentru anul 2023 privind: continuarea, în anul 2024, a prestării serviciilor de asistenţă, consultanţă şi reprezentare juridică, necesare pentru finalizarea dosarelor aflate […]

Proiecte de hotărâre – ședință extraordinara – CJG (publicat 7 decembrie 2023)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri: privind: rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi, al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii și al fondurilor externe nerambursabile pe anul 2023 şi estimările pe anii 2024-2026 privind: aprobarea participării în cadrul „Programului privind creşterea eficienţei energetice şi […]

Proiecte de hotărâre – ședință ordinară – CJG (noiembrie 2023)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri: privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați 265 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul județean DJ 242A”, cu modificările şi […]

Proiecte de hotărâre – ședință extraordinara – CJG (publicat 8 noiembrie 2023)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri: privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 107 din 26 mai 2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului «Creșterea eficienței energetice pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei”», cu modificările […]

Proiecte de hotărâre – ședință ordinară – CJG (octombrie 2023)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri: privind: aprobarea solicitării Consiliului Local al comunei Vârlezi de trecere a unui bun imobil (teren în suprafață de 36 m2), situat în intravilanul comunei Vârlezi, sat Vârlezi, DJ 242-Lot 2, jud. Galați, din domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați, […]

Proiecte de hotărâre – ședință extraordinara – CJG (publicat 4 octombrie 2023)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri: privind: solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Vânători de trecere a unui bun imobil (teren) din domeniul public al comunei Vânători și administrarea Consiliului Local al comunei Vânători în domeniul public al Judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați privind: solicitarea adresată […]

Proiecte de hotărâre – ședință extraordinara – CJG (publicat 28 septembrie 2023)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri: privind: aprobarea Contractului de cooperare între Academia Română și Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, pentru realizarea unor acțiuni de punere în valoare a Conacului „Costache Conachi”, din satul Țigănești, comuna Munteni, județul Galați

Proiecte de hotărâre – ședință ordinară – CJG (septembrie 2023)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri:   – privind: modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc Tg. Bujor, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi – privind: atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Galați – privind: desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Galați în Comisia de Orientare Școlară și […]

Proiecte de hotărâre – ședință extraordinara – CJG (publicat 15 septembrie 2023)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri: – privind: asumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor – cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor / acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferenteProgramului pentru şcoli al României, precum şi aprobarea listei […]

Proiecte de hotărâre – ședință extraordinara – CJG (publicat 31 august 2023)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri: – privind: aprobarea participării în cadrul „Programului privind îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea cantității de emisii de gaze cu efect de seră, prin utilizarea pentru transportul elevilor a autovehiculelor mai puţin poluante de tipul microbuzelor electrice, hibride și alimentate cu gaz natural comprimat”, […]

Proiecte de hotărâre – ședință ordinară – CJG (august 2023)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor proiecte de hotãrâri:   – privind: aprobarea acordării sumei de 15.286 lei către Inspectoratul Școlar Județean Galați reprezentând suma forfetară lunară majorată cu 100% care nu acoperă cheltuielile lunare de transport pentru elevii școlarizați în altă localitate decât localitatea de domiciliu – privind: reorganizarea Comisiei tehnice […]

Proiecte de hotărâre – ședință ordinară – CJG (iulie 2023)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri:   – privind: constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Radu–Adrian OPREA – privind: aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați şi Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Galați, în […]

Proiecte de hotărâre – ședință extraordinara – CJG (publicat 19 iulie 2023)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri: – privind: aprobarea Actului adițional nr. 1 la Contractul de dare în administrare nr. 8514/03.07.2023, încheiat între Consiliul Județean Galați și Unitatea Medico-Socială Gănești – privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: “Renovare energetică a clădirii Consiliului […]

Link-uri Utile

Biblioteca „V.A.Urechia” Galati

TUR VIRTUAL

cjgalati.ro © 2023