Proiecte de hotărâre – ședință ordinară – CJG (noiembrie 2023)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri:

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați 265 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul județean DJ 242A”, cu modificările şi completările ulterioare

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 339 din 26 septembrie 2023 privind aprobarea participării UAT Judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean Galați, în calitate de partener, la implementarea proiectului „Eficiență Energetică pentru Clădiri Publice din Regiunea Sud – Est (SEEE-PB)” finanțat în cadrul Instrumentului financiar ELENA (European Local ENergy Assistance – Asistență locală Europeană pentru Energie) prin Programul Orizont 2020

privind: aprobarea solicitării Consiliului Local al municipiului Galaţi de trecere a unui bun imobil (clădiri și teren aferent), situat în municipiul Galați, str. Alexandru cel Bun nr. 27C, din domeniul public al județului Galați și administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galaţi, în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al municipiului Galați

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 161/29 august 2019 privind aprobarea proiectului „Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2” și a cheltuielilor legate de acesta, cu modificările și completările ulterioare

privind: modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 371/25.10.2023 privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați asupra unor imobile (terenuri și construcții) aflate în proprietatea publică a judeţului Galaţi

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 222/28.06.2023 privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci asupra unor imobile (terenuri și construcții) aflate în proprietatea publică a judeţului Galaţi

privind: constituirea dreptului de administrare în favoarea Spitalului de Pneumoftiziologie Galați asupra unor imobile (terenuri și construcții) aflate în proprietatea publică a judeţului Galaţi

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 21/26.01.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici finali ai obiectivului de investiţie „RACORDAREA LA REȚEAUA ELECTRICĂ A LOCULUI DE CONSUM PERMANENT CENTRU DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ȘI STAȚIE DE SORTARE
VALEA MĂRULUI’’, componentă a proiectului ’’SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL GALAŢI”

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 19/26.01.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici finali ai obiectivului de investiţie „CENTRU DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR VALEA MĂRULUI’’, componentă a proiectului ’’SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL GALAŢI”

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 443/20.12.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici finali ai obiectivului de investiție „STAȚIE DE TRANSFER TÂRGU BUJOR”, componentă a proiectului ’’SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL GALAŢI”

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 226/28.06.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici finali ai obiectivului de investiţie „ÎNCHIDERE DEPOZIT NECONFORM RATEȘ – TECUCI’’, componentă a proiectului ’’SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL GALAŢI”

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 22/26.01.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici finali ai obiectivului de investiţie „CANAL EVACUARE PLUVIALE CENTRU DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ȘI STAȚIE DE SORTARE VALEA MĂRULUI’’, componentă a proiectului ’’SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL GALAŢI”

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 20/26.01.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici finali ai obiectivului de investiţie „STAȚIE DE SORTARE Valea Mărului’’, componentă a proiectului ’’SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL GALAŢI”

privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din Proiectul Tehnic și Documentația de Execuție privind realizarea obiectivului de investiţie: “Centru de Colectare Selectivă a Deșeurilor prin aport Voluntar în Comuna Berești-Meria, Județul Galați”

privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din Proiectul Tehnic și Documentația de Execuție privind realizarea obiectivului de investiţie: “Centru de Colectare Selectivă a Deșeurilor prin aport Voluntar în Comuna Brăhășești, Județul Galați”

privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din Proiectul Tehnic și Documentația de Execuție privind realizarea obiectivului de investiţie: “Centru de Colectare Selectivă a Deșeurilor prin aport Voluntar în Comuna Drăgușeni, Județul Galați”

privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din Proiectul Tehnic și Documentația de Execuție privind realizarea obiectivului de investiţie: “Centru de Colectare Selectivă a Deșeurilor prin aport Voluntar în Orașul Târgu Bujor, Județul Galați”

privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din Proiectul Tehnic și Documentația de Execuție privind realizarea obiectivului de investiţie: “Centru de Colectare Selectivă a Deșeurilor prin aport Voluntar în Comuna Umbrărești, Județul Galați”

privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din Proiectul Tehnic și Documentația de Execuție privind realizarea obiectivului de investiţie: “Centru de Colectare Selectivă a Deșeurilor prin aport Voluntar în Comuna Valea Mărului, Județul Galați”

privind: numirea persoanei care va ține Registrul datoriei publice locale și Registrul de evidență a garanțiilor locale la nivelul U.A.T. Județul Galați

privind: aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului «Restaurare și amenajare Muzeul ”Casa Colecțiilor” (fosta Farmacie Ținc) din Galați» în cadrul Programului Regional Sud-Est 2021-2027 în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor legate de proiect

privind: aprobarea depunerii proiectului ”Istoria care ne unește” de către UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați în parteneriat cu Consiliul Raional Cahul din Republica Moldova și Asociația de Cooperare Transfrontalieră ”Euroregiunea Dunărea de Jos” și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați în vederea implementării proiectului

privind: aprobarea depunerii proiectului ”La pas prin istorie” de către UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați în parteneriat cu Consiliul Raional Hîncești din Republica Moldova și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați în vederea implementării proiectului

privind: aprobarea depunerii proiectului ”Sănătatea fără frontiere” de către UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați în parteneriat cu Consiliul Raional Hîncești din Republica Moldova și Spitalul Orășenesc Tg. Bujor și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați în vederea implementării proiectului

privind: aprobarea depunerii proiectului ”Ai grijă de sănătatea ta!” de către UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați în parteneriat cu Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Raional Cahul, Republica Moldova și Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sfântul Apostol Andrei” Galați și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați în vederea implementării proiectului

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 304/23.08.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultați din Proiectul Tehnic (PT) privind realizarea obiectivului: Lucrări de modernizare instalații electrice și realizare instalații de ventilare și tratarea aerului cu presiune negativă, Corp A și Corp C – Spitalul de Pneumoftiziologie Galați

privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultați din Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului: Desființare corp clădire – Centrala abur din Spitalul de Penumoftiziologie Galați

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galaţi nr. 57/28.02.2022 privind aprobarea proiectului „Lucrări de modernizare instalații electrice și realizare instalații de ventilare și tratarea aerului, cu presiune negativa CORP A și CORP C din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Galați”, a cheltuielilor aferente și a protocolului de implementare pentru realizarea acestuia și a Hotărârii Consiliului Județean Galaţi nr. 184/26.05.2022 privind aprobarea Acordului de parteneriat în vederea implementării în comun a proiectului „Lucrări de modernizare instalații electrice și realizare instalații de ventilare și tratarea aerului, cu presiune negativa CORP A și CORP C din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Galați

privind: rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi, al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii și al fondurilor externe nerambursabile pe anul 2023 şi estimările pe anii 2024-2026

privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din Proiectul Tehnic și Documentația de Execuție privind realizarea obiectivului de investiţie: “Centru de Colectare Selectivă a Deșeurilor prin aport Voluntar în Comuna Slobozia Conachi, Județul Galați”

Anterior Proiecte de hotărâre – ședință extraordinara – CJG (publicat 8 noiembrie 2023)

Link-uri Utile

Biblioteca „V.A.Urechia” Galati

TUR VIRTUAL

cjgalati.ro © 2023