Proiecte de hotărâre – sedinta ordinarã CJG (august 2021)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor proiecte de hotãrâri:

– privind: aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi

– privind: constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Claudiu–Codrin STOIAN

– privind: participarea Judeţului Galaţi la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020 – 2024

– privind: constatarea încetării dreptului de administrare al Agenției Naționale de Administrare Fiscală–Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați asupra bunului imobil situat în municipiul Galați, str. Nicolae Alexandrescu nr. 2, Piața Centrală, bl. B4, ap. 7, aflat în domeniul public al județului Galați

– privind: aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos” (ACTEDJ), pentru anul 2021

– privind: aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 121 din 27 mai 2021 privind aprobarea Anexei nr. 10 „Lista echipamentelor/dotărilor propuse prin proiect” și a indicatorilor CV1 „Valoarea echipamentelor de protecție personală achiziționate”, respectiv CV2 „Valoarea echipamentelor medicale achiziționate” pentru proiectul «Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galați și Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci»

– privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 104 din 26 mai 2017 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului RESTAURARE ŞI AMENAJARE MUZEUL „CASA COLECŢIILOR” (FOSTA FARMACIE ŢINC) DIN GALAŢI

– privind: transmiterea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați a unui bun imobil aflat în domeniul public al judeţului Galaţi, situat în mun. Galați, cartier Aurel Vlaicu, str. Cluj nr. 5, bloc D3, sc. 2, ap. 20, parter

– privind: completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 226 din 29 octombrie 2020 privind aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale Județul Galați la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024 și asigurarea contribuției proprii necesare achiziționării unui autovehicul electric hibrid în cadrul programului

– privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Unității Medico – Sociale Gănești

– privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici și Documentație De Avizare A Lucrărilor De Intervenție privind realizarea obiectivului de investiţie: Achiziție Și Lucrări Montaj Sisteme De Detectare, Semnalizare, Avertizare Incendii Și Semnalizare Și Alarmare În Cazul Depășirii Concentrației Maxime Admise De Oxigen În Atmosferă – Corp A Și Corp C – Spitalul De Pneumoftiziologie Galaţi

– privind: modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Bibliotecii Judeţene „V. A. Urechia” Galaţi

– privind: modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase “Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

– privind: rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi bugetului instituţiilor publice şi activitãţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2024

– privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici și Documentație De Avizare A Lucrărilor De Intervenție privind realizarea obiectivului de investiţie: Lucrări De Modernizare Instalații Electrice Și Realizare Instalații De Ventilare Și Tratarea Aerului, Cu Presiune Negativă, Corp A Și Corp C, Spitalul De Pneumoftiziologie Galaţi

– privind: aprobarea cooperării dintre Judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean Galați şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Galați, în vederea realizării proiectului „O zi la muzeu pentru copiii din mediul rural din judeţul Galaţi”, 2021

– privind: aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

– privind: aprobarea Proiectului tehnic și a Documentației de execuție pentru realizarea obiectivului de investiţii „Amenajare Zonă de Agrement Parc Aventura, Pădurea Gârboavele‟

 

 

 

 

 

 

Anterior DISPOZITIA NR.400/11.102021

Link-uri Utile

Biblioteca „V.A.Urechia” Galati

TUR VIRTUAL

cjgalati.ro © 2023