Minuta dezbaterii publice din data de 21.02.2014

În urma dezbaterii publice din data de 21.02.2014, în conformitate cu prevederile art.7 alin.(10) lit.d) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionalã în administratia publicã, republicatã, Consiliul Judetului Galati afiseazã urmãtoarele documente:    – minuta dezbaterii publice din data de 21.02.2014   – adresa nr.7/14.02.2014 a Asociatiei Transportatorilor rutieri din Galati continând recomandãrile în scris la […]

Centru Integrat de Promovare si Dezvoltare Economicã Transfrontalierã

    Proiectului „Centru Integrat pentru Promovare şi Dezvoltare Economică Transfrontalieră”, este finanţat de Uniunea Europeană prin Programul de Vecinătate România – Republica Moldova, Linia de buget PHARE 2005. Aplicantul principal este Consiliul Judeţului Galaţi iar partener în cadrul proiectului este Agenţia pentru Cooperare Transfrontalieră şi Integrare Europeană Cahul, Republica Moldova. Proiectul „Centru Integrat de Promovare […]

ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ PĂDUREA GÂRBOAVELE

    ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ PĂDUREA GÂRBOAVELE   Pãdurea Gârboavele, în suprafaţã totalã de 399,7 ha, din care face parte şi Aria naturalã protejatã Pãdurea Gârboavele, este situatã pe teritoriul comunei Tuluceşti, în sudul judeţului Galaţi, la o distanţã de aproximativ 15 km de municipiul Galaţi.   Aria naturalã protejatã Pãdurea Gârboavele în suprafaţã de […]

Documente de interes public

  LISTA DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC   conform Legii nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificãrile şi completãrile ulterioare   Hotărâri ale Consiliului Judeţean Galaţi; Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi; Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi şi Regulamentul […]

Parteneriate la nivel de judeţ

PROTOCOALE SI ACORDURI DE PARTENER REALIZATE LA NIVELUL JUDETULUI GALATI CU STRUCTURI SI INSTITUTII SIMILARE INTERNATIONALE       Descriere Protocol pentru stabilirea unor relaţii de înfrãţire între judeţul Galaţi şi regiunea Hubei din R.P.Chinezã – semnat pe 27 mai 1986, privind promovarea unor schimburi şi cooperarea în domeniul economic, tehnico-ştiinţific, cultural şi învãţãmânt În […]

Parteneriate la nivelul municipiului Galati

  RELAŢII DE COLABORARE ŞI PARTENERIATE ÎNTRE MUNICIPIUL GALAŢI ŞI STRUCTURI SIMILARE DIN STRÃINÃTATE     Denumire Descriere Acord de înfrãţire între municipiul Galaţi şi oraşul Llmon din Costa Rica Pe 25 octombrie 1992 s-a semnat la Galaţi Protocolul privind stabilirea relaţiilor de înfrãţire dintre municipiul Galaţi şi municipiul Llmon, în care se specificã intenţia […]

Parteneriate la nivel de comune

  ACORDURI DE ÎNFRĂŢIRE ŞI RELAŢII DE COLABORARE ÎNTRE LOCALITĂŢILE JUDEŢULUI GALAŢI ŞI STRUCTURI SIMILARE DIN STRĂINĂTATE     · Acord de înfrăţire între comuna Costache Negri din judeţul Galaţi şi comuna La Roche Sur Yon, regiunea Pays de la Loire, departamentul Vendee, din Franţa; · Acord de înfrăţire între comuna Tuluceşti din judeţul Galaţi […]

Link-uri Utile

Biblioteca „V.A.Urechia” Galati

TUR VIRTUAL

cjgalati.ro © 2023