Proiecte de hotărâre – ședință ordinară – CJG (mai 2023)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri:   – privind: aprobarea componenţei nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Galaţi – privind: aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați şi Inspectoratul Școlar Județean Galați, în vederea organizării la Galați a Concursului Național de Chimie […]

Proiecte de hotărâre – ședință ordinară – CJG (aprilie 2023)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri:   – privind: aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apă Galaţi”, pentru anul 2023 – privind: aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați şi Fundația Culturală „Nae […]

Proiecte de hotărâre – ședință ordinară – CJG (martie 2023)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri: – privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 372/31.10.2022 privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile instituţiilor de învăţământ special finanţate de Consiliul Judeţean Galaţi pentru anulşcolar 2022-2023, cu modificările şi completările ulterioare – privind: aprobarea contului anual de […]

Proiecte de hotărâre – ședință extraordinara – CJG (publicat 10 martie 2023)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri: – privind: aprobarea depunerii proiectului „Dotare școli speciale și unități conexe în județul Galați” și asumarea unor obligații ce revin Unității Administrativ Teritoriale Județul Galați, în vederea implementării acestui proiect – privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 126 din 27 mai 2021 […]

Proiecte de hotărâre – ședință ordinară – CJG (februarie 2023)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri: – privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 372/31.10.2022 privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile instituţiilor de învăţământ special finanţate de Consiliul Judeţean Galaţi pentru anul şcolar 2022-2023, cu modificările şi completările ulterioare – privind: aprobarea solicitării Consiliului […]

Proiecte de hotărâre – ședință extraordinara – CJG (publicat 01 februarie 2023)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri: – privind: aprobarea Ghidului privind identificarea şi selecţia partenerilor relevanţi în vederea constituirii Grupului judeţean de coordonare a tranziţiei la neutralitatea climatică la nivelul judeţului Galaţi 2021-2027 şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Grupului judeţean pentru coordonarea tranzişiei la neutralitatea climatică […]

Proiecte de hotărâre – ședință ordinară – CJG (ianuarie 2023)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri: – privind: acordarea unui stimulent financiar personalului de specialitate (medici) din cadrul Spitalului Municipal “Anton Cincu” Tecuci, spital din rețeaua Consiliului Județean Galați – privind: stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special liceal şi special postliceal de pe raza administrativ teritorială a judeţului Galaţi […]

Proiecte de hotărâre – ședință extraordinara – CJG (publicat 15 decembrie 2022)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri: – privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 302 din 21 septembrie 2022, privind aprobarea și implementarea proiectului „CENTRE DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN JUDEȚUL GALAȚI”, cumodificările și completările ulterioare privind: repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 595 […]

Proiecte de hotărâre – ședință ordinara – CJG (decembrie 2022)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri: – privind: continuarea, în anul 2023, a prestării serviciilor de asistenţă, consultanţă şi reprezentare juridică, necesare pentru finalizarea dosarelor aflate în curs de soluționare, potrivit contractului în derulare, şi aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare pentru Judeţul Galaţi, în […]

Proiecte de hotărâre – ședință extraordinara – CJG (decembrie 2022)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri: – privind: solicitarea adresată Consiliului Local al UAT Poiana de trecere a unui bun imobil (teren) din domeniul public al UAT Poiana și administrarea Consiliului Local al UAT Poiana în domeniul public al Judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului JudețeanGalați – privind: alipirea […]

Proiecte de hotărâre – ședință extraordinara – CJG (decembrie 2022)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri: – privind: aprobarea Listei prioritare a obiectivelor de investiţii ce asigurã serviciile de apã şi apã uzatã în judeţul Galaţi şi a Master Planului aferent infrastructurii de apã şi apã uzatã din judeţul Galaţi (descarca anexe la proiect hotarare – > 550MB) – privind: exprimarea acordului […]

Proiecte de hotărâre – ședință ordinară – CJG (noiembrie 2022)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri:   – privind: trecerea unui activ corporal (construcție) din domeniul public al județului Galați și administrarea Spitalului Orășenesc Târgu Bujor în domeniul privat al județului Galați și administrarea Spitalului Orășenesc Târgu Bujor, în vederea scoaterii din funcţiune şi desființării – privind: prelungirea duratei […]

Proiecte de hotărâre – ședință extraordinara – CJG (noiembrie 2022) (2)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri: – privind: aprobarea și implementarea proiectului „CENTRE DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNELE BEREȘTI – MERIA, BRĂHĂȘEȘTI ȘI DRĂGUȘENI, DIN JUDEȚUL GALAȚI” – privind: aprobarea participării în cadrul „Programului privind îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea cantității de emisii de […]

Proiecte de hotărâre – ședință extraordinara – CJG (noiembrie 2022)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri: – privind: aprobarea proiectului «Achiziționarea de echipamente destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați», a parteneriatului și a cheltuielilor legate de proiect – privind: solicitarea adresată Consiliului Local al UAT Drăgușeni de trecere […]

Proiecte de hotărâre – ședință extraordinara – CJG (noiembrie 2022)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri: – privind: aprobarea participării în cadrul „Programului de realizare a pistelor pentru biciclete”, pentru realizarea proiectului „Pista de biciclete în județul Galati pe traseul Lacul Vânători – comuna Vânători – Pădurea Gârboavele și traseul Sat Odaia Manolachi – Cișmele – Smârdan – DJ […]

Proiecte de hotărâre – ședință ordinară – CJG (octombrie 2022)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri:   – privind: completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 216/29.06.2022 privind aprobarea deciziei de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean “Extindere și modernizare variantă ocolitoare a […]

Link-uri Utile

Biblioteca „V.A.Urechia” Galati

TUR VIRTUAL

cjgalati.ro © 2023